Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/260

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


który się naydował, owiec, iagniąt, y koźląt y kóz trzydzieśći tyśięcy, ćielców trzy tyśiące.

8.To z królewczyzny dano według obietnice ludowi: a kapłanóm na Paschę owiec liczbą dwa tyśiąca, a ćielców sto.

9.A Jechonias, y Semeiasz, y Nathanael braćia, y Hasabiasz, y Ozyel, y Koraba na Phase owiec pięć tyśięcy, ćielców pięćset.

10.A gdy się to dźiało ochędożnie, stanęli kapłani y Lewitowie maiąc przasne chleby według pokoleńi,

11.Y według rozdźiałów kśięztwa oycowskiego przed ludem ofiarowali Panu, według tego co napisano iest w księgach Moyżeszowych.

12.Y upiekli Phase ogniem iako było trzeba, y ofiary powarzyli w kotlech, y w garncach z dobrą wolą:

13.Y przynieśli wszytkim którzy byli z pospolitego ludu: a potym nagotownli sobie y kapłanóm.

14.Bo kapłani ofiarowali tłustośći, aż się godzina skończyła: a Lewitowie gotowali sobie, y braćiéy swéy, synom Aaronowym.

15.A kośćielni śpiewacy synowie Asaph byli w porządku, według roskazania Dawidowego, y Asaph, y Zacharias, y Jeddimus, który był od króla.

16.Y odźwierny u każdych drzwi, tak iż żaden nie odstąpił od swego: bo braćia ich gotowali im.

17.Y odprawiło się co należało ku ofierze Pańskiéy.

18.Onego dnia sprawowali Phase, y ofiarowali obiaty na ofiarę Pańską, według roskazania króla Josiasza.

19.Y obchodzili synowie Izraelowi, którzy się na on czas naydowali, Phase y dźień święty Przasników przez śiedm dni.

20.Y nie było obchodzone takowe Phase w Izraelu od czasów Samuela proroka:

21.Y wszyscy królowie Izrael nie sprawowali takiéy Paschi, iaką sprawił Josiasz, y Kapłani, y Lewitowie, y Żydźi, y wszytek Izrael, y którzy się naydowali mieszkający w Jeruzalem.

22.Ośmnastcgo roku za królowania Josiaszowego było obchodzone Phase.

23.Y sczęśćiły się sprawy Josiasza boiącego się sercem zupełnym, przed oczyma Pana iego.

24.Lecz co o nim pisano dawnych czasów, dla tych którzy grzeszyli, y którzy nie uczćiwiéy się stawili przećiw Panu, niźli wszyscy narodowie, y którzy nie szukali słów Pańskich nad Izraelem.

25.A pó tych wszytkich sprawach Josiaszowych, ruszył się Pharao król Egyptski ćiągnąc przećiw Charkamis z drogi nad Euphratesem: y wyiechał przećiw iemu Josiasz.

26.Y posłał król Egyptski do Josiasza, mówiąc: Co mnie y tobie iest królu Judzki?

27.Nie iestem posłan od Pana, abych walczył przećiw tobie: bo woyna moia lest nad Euphratesem: kwapiąc się odiedź.

28.Y nie wróćił się Josiasz na woźie, ale go chćiał zwalczyć niebacząc na słowa prorockie z ust Pańskich:

29.Ale zwiódł z nim bitwę na polu Mageddon. Y zbieżały się kśiążęta do króla Josiasza.

30.Y rzékł król sługom swoim: Wywiedźćie mię z bitwy, bom zachorzał barzo. Y wnet go słudzy iego wywiedli z woyska.