Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/142

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Pan, wytracę mędrce z Idumeiéy, y roztropność z góry Esau? Isai. 29. c. 14. 1. Cor. 1. c. 19.

9. Y będą się bać mężni twoi od południa, aby zginął mąż z góry Esau.

10. Dla zabićia, y dla nieprawośći przeciw bratu twemu Jakobowi, okryie ćię wstyd, y zginiesz na wieki. Gen. 27. g. 42.

11. W dzień kiedyś stał przećiw niemu, gdy imali cudzy woysko iego, a obcy wchodzili bramami iego, a o Jeruzalem miotali los: ty téż byłeś iako ieden z nich.

12. A nie wzgardźisz w dźień brata twego, w dźień pielgrzymowania iego: y nie będźiesz się weselił nad syny Judzkimi w dźień zatracenia ich: y nie będziesz wielmożył ust twoich w dzień ućisku.

13. Ani wnidżiesz w bramę ludu mego, w dźień upadku ich: ani z góry patrzyć będziesz y ty na złe ich w dzień pustoszenia ich: y nie pusczą ćię na woysko iego w dzień pustoszenia iego.

14. Ani będéiesz stał na rozstaiach, abyś zabiiał tych co ućiekali, ani zawrzesz pozostałych iego w dźień ućisku.

15. Bo blisko iest dźień Pański nad wszytkie narody: iakoś uczynił, stanieć się: zapłatę twoię obróći na głowę twoię.

16. Bo iakośćie pili na górze świętéy moiéy, pić będą narodowie ustawicznie: a pić będą, y połkną, y będą iakoby nie byli.

17. A na górze Sion będźie zbawienie y będźie święty: y pośiędźie dóm Jakobów te którzy ji byli pośiedli.

18. Y bęiźie dóm Jakobów ogniem, a dóm Jozephów płomieniem, a dóm Esau słomą: y zapalą się na nie, y pożrą ie: a nie będzie scządku domu Esau, bo Pan mówił.

19. A oddźiedźiczą ći którzy są na południe górę Esau, y którzy na polach Philistyńskich: y pośiędą krainę Ephraim, y krainę Samaryiéy, y Beniamin pośiędźie Galaad.

20. A przeprowadzenie woyska tego synów Izraelskich, wszytkie mieysca Chananeyczyków aż do Sarepty, a przeprowadzenie Jeruzalem które iest w Bosphorze, pośięże miasto południowe.

21. Y wstąpią zbawićielowie na górę Sion, sądzić górę Esau: a będźie Panu królestwo.


Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2 s 142.jpg