Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/275

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.

napisano w księgach Zakonu Moyżeszowego, nie odstępuiąc od niego na prawą ani na lewą.
7. Ani się téż mieszaycie z tymi narodami, które zostały z wami; ani imienia[1] bogów ich nie wspominaycie, ani przysięgaycie przez nie, ani im służcie, ani się im kłaniaycie;
II. 8. Ale się[2] Pana, Boga waszego, trzymaycie, iakoście czynili aż do dnia tego.
9. Bo iako wypędził Pan od oblicza waszego narody wielkie i możne, i nie oparł się wam nikt aż do dnia tego,
10. Tak mąż ieden[3] z was będzie uganiał tysiąc; albowiem Pan, Bóg wasz, on walczy za wami, iako wam obiecał.
11. Przetoż przestrzegaycie z pilnością, abyście miłowali Pana, Boga waszego.
III. 12. Bo ieźli się cale odwrócicie, a przystaniecie do tych pozostałych narodów, do tych, które zostawaią między wami, i spowinowacicie się z nimi, a będziecie się mieszać z nimi, one téż z wami:
13. Wiedźcież wiedząc, żeć nie będzie więcéy Pan, Bóg wasz, wyganiał tych narodów od twarzy waszéy; ale będą wam[4] sidłem, i zawadą, i biczem na boki wasze, i cierniem na oczy wasze, póki nie wyginiecie z téy przewybornéy ziemi, którą wam dał Pan, Bóg wasz.
14. A oto, ia idę dziś w drogę wszystkiéy ziemi; poznaycież tedy ze wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiéy duszy waszéy, żeć nie chybiło[5] żadne słowo ze wszystkich słów naylepszych, które mówił Pan, Bóg wasz, o was; wszystkie się nad wami wypełniły, a nie chybiło z nich żadne słowo.
15. Przetoż iako się wypełniło nad wami każde słowo dobre, które mówił Pan, Bóg wasz, do was, tak przywiedzie Pan na was każde słowo złe, aż was wytraci z ziemi téy przewybornéy, którą wam dał Pan, Bóg wasz.
16. Ieźli przestąpicie przymierze Pana, Boga waszego, które wam rozkazał, a szedłszy służyć będziecie bogom obcym, i kłaniać się im będziecie, tedy się rozpali popędliwość Pańska przeciwko wam, i zginiecie prędko z téy przewybornéy ziemi, którą wam dał.

ROZDZIAŁ XXIV.
I. Iozue znowu przed śmiercią zebrawszy wszystkie pokolenia do Sychem, dobrodzieystwa Boże im uczynione wylicza 1 — 13. II. i aby statecznie przy Panu stali, upomina 14 — 15. III. Co gdy mu lud obiecał, przymierze z Panem odnowił 16 — 25. IV. A te wszystkie dzieie Iozue w księgi Zakonu wpisał, a kamień na świadectwo wystawiwszy 26 — 28. V. umarł i pogrzebion iest 29. VI. Mieysce pogrzebu Iozuego 30. VII. iako długo lud Panu służył 31. 32. VIII. Eleazarowa śmierć i pogrzeb 33.

Tedy zebrał Iozue wszystkie pokolenia Izraelskie do Sychem, i zwołał starszych z Izraela, i przednieyszych z nich, i sędziów ich, i przełożonych ich, i stanęli przed obliczem Bożém.
2. I rzekł Iozue do wszystkiego ludu: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Za rzeką mieszkali[6] oycowie wasi od dawnych czasów, Tare, oyciec Abrahamów, i oyciec Nachorów, i służyli bogom obcym.
3. I wziąłem oyca waszego Abrahama z mieysca, które iest za rzeką, i prowadziłem go przez wszystkę ziemię Chananeyską, i rozmnożyłem nasienie iego,[7] dawszy mu Izaaka.
4. Dałem téż Izaakowi Iakuba i Ezawa, a podałem Ezawowi górę[8] Seyr, aby ią posiadł; ale Iakub i synowie iego zaszli do Egiptu.
5. I posłałem[9] Moyżesza i Aarona, a trapiłem Egipt; a gdym to uczynił w pośrzod niego, potymem[10] was wywiodł.

6. I wywiodłem oyce wasze z Egiptu, a przyszliście aż[11] do morza; i gonili Egipczanie oyce wasze z wozmi i z iezdnemi aż do morza czerwonego.

 1. 2 Moy. 23, 13. 5 Moy. 12, 3. Ier. 5, 7. Sefon. 1, 5.
 2. 5 Moy. 11, 22.
 3. 3 Moy. 26, 8. 2 Moy. 14, 14. r. 23, 27.
 4. 2 Moy. 23, 33. r. 34, 12. 4 Moy. 33, 35. 5 Moy. 7, 16.
 5. Ioz. 21, 45.
 6. 1 Moy. 11, 26. 27.
 7. 1 Moy. 21, 2.
 8. 1 Moy. 25, 24. 1 Moy. 36, 8.
 9. 2 Moy. 3, 10.
 10. 2 Moy. 12, 37.
 11. 2 Moy. 14, 2. 9.