Strona:Antoni Lange - Dywan wschodni.djvu/42

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  Z KSIĘGI „HERMES TRISMEGISTOS“
  HYMN MISTYCZNY.

  Niechaj cała natura świata słucha tego hymnu.
  Otwórz się, ziemio!
  Niechaj wszystko źródlisko deszczów otworzy się przedemną!
  Niechaj drzewa się nie poruszają!
  Śpiewać będę Pana stworzenia, Pana Wszystkości, Jedynego!
  Otwórzcie się, niebiosa!
  Uciszcie się, wiatry!
  Niechaj nieśmiertelne koło Boga przejmie słowo moje,
  Albowiem śpiewać będę stwórcę świata,
  Tego który umocnił ziemię, utkwił niebo,
  Który nakazał wodzie słodkiej wyjść z Oceanu,
  I rozlać się po ziemi zamieszkanej i niezamieszkanej.
  Na pożywienie i użytek wszystkich ludzi;
  Tego, który nakazał ogniowi promienieć nad wszelkim czynem ludzi i Bogów.
  Błogosławieństwo dajmy wszyscy temu, który jest nad niebem, stworzycielowi całej natury.
  On jest okiem inteligencyi,
  Niech przyjmie błogosławieństwo mych potęg.
  Śpiewajcie Jedność i Wszystkość, potęgi, które jesteście we mnie.
  Śpiewajcie podług mej woli, wszystkie me potęgi.
  Gnosis święta, oświecony przez ciebie,
  Śpiewam przez ciebie światło idealne,
  Roskoszuję się rozkoszą inteligencyi.
  Wszystkie me potęgi, śpiewajcie ze mną;
  Śpiewaj, moja Ciągłości!