Strona:2010-01-12 Friends of Presidency negotiation instructions of Poland.pdf/2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.

(i) Adresatem przepisu jest wyłącznie państwo członkowskie. W takim wypadku może ono — wykonując prerogatywy ustawodawcze — określić, które przestępstwa objęte art. 1 uznaje za istotne z punktu widzenia interesu publicznego. Niektóre przestępstwa określone w art. 1 mogłyby zatem pozostać ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Taka interpretacja odpowiadałyby stanowisku Polski i mogłaby zostać zaakceptowana jako niesprzeczna z naszym systemem prawnym.

(ii) Możliwa jest jednakże wykładnia, iż adresatem przepisu jest nie tylko państwo, ale także — pośrednio — organ prowadzący postępowanie karne. Oznaczałoby to, że organ ten mógłby dokonywać autonomicznej oceny interesu publicznego ad casum. Innymi słowy musiałby on zostać wyposażony w uprawnienie do wszczynania postępowania karnego także w wypadku przestępstw ściganych co do zasady na wniosek. Taka interpretacja powoduje, że przepis musiałby zostać uznany za sprzeczny z polskim systemem prawnym.

Polska nie widzi możliwości zaakceptowania omawianego przepisu w wypadku, gdyby zasadna okazała się interpretacja druga.


Do wiadomości delegacji polskiej:

Prezydencja szwedzka zaproponowała następujące, kompromisowe brzmienie przepisu dotyczącego ścigania z urzędu przestępstw dotyczących własności intelektualnej:

„Each Party shall provide that its competent authorities may act upon their own initiative to initiate investigation and/or legal action with respect to the offences prescribed in Article 1, at least in case of significant public interest.".

Polska przesłała na piśmie powyższe stanowisko, jednak z uwagi na zbliżającą się sesję negocjacyjną w Korei, nie było ono poddane dyskusji merytorycznej.

Kolejna sesja negocjacyjna jest zaplanowana na 26-29 stycznia 2010 r. w Guadalajara w Meksyku.

3. Sprawy różne

Brak informacji o sprawach rozpatrywanych w tym punkcie.

Doświadczenia i obserwacje z przygotowań do Prezydencji w Radzie UE

Wytyczne dla Przedstawiciela Polski na posiedzenie:

Przedstawiciel Polski jest zobowiązany do obserwacji sposobu prowadzenia posiedzenia grupy roboczej przez Prezydencję celem opracowania wniosków służących przygotowaniom Polski do sprawowania Prezydencji w II półroczu 2011 r.

Sporządził: Dariusz Urbański / główny specjalista / MKiDN / Departament Prawny / 421 04 35 / durbanskiatmkidn.gov.pl

Akceptował: Dominik Skoczek / Dyrektor / MKiDN / Departament Prawny / 421 03 27 / dskoczekatmkidn.gov.pl


Zatwierdził:


Data: 8 stycznia 2010 r.