Przejdź do zawartości

Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/1021

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została skorygowana.


PIEŚNI
PRZYGODNE.


PIEŚŃ I.
Pod czas ślubów małżeńskich.
Przed ślubem śpiewa się: Veni Creator jak na str. 142.
Po ślubie zaś Pieśń następ. podług własnej melodyi, albo jak o ś. Cecylii, str. 864. — lub jak Postańmy tu, w Pastorał. str. 144.\relative c' {
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemDown c4. bes8 bes[ a] a4 | d4. c8 c4 bes | a c f c | \break
   bes a \stemUp a g \bar "|." g a \stemDown bes \stemUp g | \stemDown a bes c a | \break
   f' e d c | d8[ bes] \stemUp a[ g] g4 f \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
O  -- to Bo -- że serc tych dwo -- je, 
Spu -- szcza się na ła -- skę two -- ję: 
Że -- by się wier -- nie ko -- cha -- li, 
W_zgo -- dzie do śmier -- ci wy -- trwa -- li. 
} }


Oto Boże serc tych dwoje,
Spuszcza się na łaskę twoję:
Żeby się wiernie kochali,
W zgodzie do śmierci wytrwali.

Niech się licznie rozradzają,
Dziatki w służbie twej chowają:
Niech im się w życiu powodzi,
Niech im zły człowiek nie szkodzi.

A w starości po ich zgonie,
Niech znowu złączywszy dłonie,
Po nadgrodę obiecaną,
Z weselem przed tobą staną.