Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/1021

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.


  PIEŚNI
  PRZYGODNE.


  PIEŚŃ I.
  Pod czas ślubów małżeńskich.
  Przed ślubem śpiewa się: Veni Creator jak na str. 142.
  Po ślubie zaś Pieśń następ. podług własnej melodyi, albo jak o ś. Cecylii, str. 864. — lub jak Postańmy tu, w Pastorał. str. 144.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \stemDown c4. bes8 bes[ a] a4 | d4. c8 c4 bes | a c f c | \break
  bes a \stemUp a g \bar "|." g a \stemDown bes \stemUp g | \stemDown a bes c a | \break
  f' e d c | d8[ bes] \stemUp a[ g] g4 f \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
O -- to Bo -- że serc tych dwo -- je, 
Spu -- szcza się na ła -- skę two -- ję: 
Że -- by się wier -- nie ko -- cha -- li, 
W_zgo -- dzie do śmier -- ci wy -- trwa -- li. 
} }


  Oto Boże serc tych dwoje,
  Spuszcza się na łaskę twoję:
  Żeby się wiernie kochali,
  W zgodzie do śmierci wytrwali.

  Niech się licznie rozradzają,
  Dziatki w służbie twej chowają:
  Niech im się w życiu powodzi,
  Niech im zły człowiek nie szkodzi.

  A w starości po ich zgonie,
  Niech znowu złączywszy dłonie,
  Po nadgrodę obiecaną,
  Z weselem przed tobą staną.