Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0899

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  PIEŚŃ XVII.
  O Opatrzności Boskiej.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemDown a4 a4 a4 | c4. (a8) a4 | \stemUp g4 g4 g8. a16 | g8 [f8] f4 r4 } \break
  \stemDown a4 bes4 c4 | d4. (bes8) bes4 | \stemUp g8 g8 \stemDown a4 bes4 | c2 a4 | \break
  f8. [d'16] d4. bes8 | bes8. [a16 ] c2 | \stemUp c,4 d8. [f16] e8. g16 | g2 f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  O -- pa -- trzny Bo -- że na nie -- bie i zie -- mi,
  Co -- dzień ci ja -- kieś po -- win -- ni -- śmy dzię -- ki,
  Za dar wi -- do -- my, z_nie -- wi -- do -- mej rę -- ki.
}}
\addlyrics { \small {
  Znać to żeś Oj -- ciec, my dzieć -- mi two -- je -- mi:
}}


  Opatrzny Boże na niebie i ziemi,
  Znać to żeś Ojciec, my dziećmi twojemi:
  Codzień ci jakieś powinniśmy dzięki,
  Za dar widomy, z niewidomej ręki.

  Słońce i księżyc za Pana cię znają,
  I zawsze ci się najlepiej sprawiają,
  Dzienną i nocną odbywając stróżą,
  Ma im być dobrze, bo tak dawno służą.

  Ty opatrznością twoją nieodwłoczną,
  Ubogiej ziemi dajesz barwę roczną:
  Ziarno wśród mrozu grzejesz parą tajną,
  I siłę jego umacniasz rodzajną.

  Do ciebie czy głód, czy cierpi pragnienie,
  Oczy podnosi wszelakie stworzenie:
  Twoim nakładem, z twej jedzą komory,
  Wszystkie powietrzne, ziemne, wodne twory.

  Podróżny twoją ręką prowadzony,
  Na dobrą drogę wyjdzie obłądzony:
  Twojem staraniem zguba nam się wróci,
  Bo żal ci gdy się twój człowiek zasmuci.