Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0882

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Prawem ojcowskiej miłości,
  Gładzi nasze wszystkie złości;
  O jak to wielkie dary twe Boże!


  PIEŚŃ V.
  Na uroczystość Poświęcenia Kościoła.
  Z łacińskiego: Coelestis Urbs.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemDown c2 f2 | c2 d2 | c2 a2 | \stemUp g2 \stemDown a2 | c2 f2 | c2 d2 | \break
  c2 a2 | \stemUp g2 \stemDown a2 \bar "|." c2 f2 | d2 e2 | f2 e2 | e2 f2 | \break
  c2 d2 | c2 bes2 | a2 \stemUp g2 | g2 \stemDown a2 | c2 f2 | d2 e2 | \break
  f2 e2 | e2 f2 | c2 d2 | c2 bes2 | a2 \stemUp g2 | g2 \stemDown a2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Mia -- sto Kró -- la nie -- bie -- skie -- go,
  Miej -- sce po -- ko -- ju bło -- gie -- go,
  Je -- ro -- zo -- li -- mo wy -- bra -- na,
  Z_ży -- wych cio -- sów zbu -- do -- wa -- na,
  Cie -- bie ja -- ko ślu -- bną wień -- czy,
  A -- nio -- łów ty -- siąc ty -- się -- cy.
}}


  Miasto Króla niebieskiego,
  Miejsce pokoju błogiego,
  Jerozolimo wybrana,
  Z żywych ciosów zbudowana,
  Ciebie jako ślubną wieńczy,
  Aniołów tysiąc tysięcy.

  Jak szczęśliwieś zaślubiona!
  Czcią Ojca uposażona,
  I Oblubieńca darami,
  Królewno nad królewnami:
  Chrystus pojął wiecznie ciebie,
  Miasto świecące na niebie,

  Tu się lśnią pereł doborem
  Bramy stojące otworem,