Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0838

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


My ludzie na ziemi, póki tu żyjemy,
Wznośmy serca w górę do Boga, na które
Wejrzyj matko z nieba.

Ponieważ matką Boga jesteś w ciele,
Maryja Panno, więc każdyć się ściele
Pod nogi grzesznik: oddal utrapienia,
Bądź dla nas grzesznych matką pocieszenia:
Wspomagaj ubogich, z łask skarbów twych drogich,
W ostatniej godzinie, stawaj na terminie,
Przybądź nam Maryja.


PIEŚŃ XII.
Pieśń Żeglarska o Najśw. M. P.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp g4 \stemDown a8 b8 c4 c4 | c8 d8 b8 \stemUp g8 \stemDown e'4 c4 | \break
  c4 d8 e8 g4 f8 d8 | f4 e8 c8 e4 d4 | \break
  \repeat volta 2 {
    \stemUp g,4 g8 g8 \stemDown f'4 d4 | \stemUp g,8 g8 a8 g8 \stemDown e'4 c4 | \break
    c4 b8 a8 \stemUp g4 \stemDown c8 e8 | g4 f8 b,8 d4 c4 }
}
\addlyrics { \small {
  O! któ -- rej ber -- ła ląd i mo -- rze słu -- cha,
  Je -- dy -- na mo -- ja po Bo -- gu o -- tu -- cha:
  O gwia -- zdo mor -- ska! o świę -- ta dzie -- wi -- co!
  Na -- dzie -- i mo -- ich nie -- bie -- ska ko -- twi -- co.
}}


O! której berła ląd i morze słucha,
Jedyna moja po Bogu otucha:
O gwiazdo morska! o święta dziewico!
Nadziei moich niebieska kotwico.