Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0839

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Ciebie na pomoc błędny żeglarz wzywa,
Spojrzyj po jakiem strasznem morzu pływa:
Jedni rozbici na dnie morskiem giną,
Drudzy do ciebie po ratunek płyną.

Szczęśliwi którzy ominęli skały,
A przepłynąwszy pełne zdrady wały,
Na brzeg bezpiecznie zdrowie swe unoszą,
I padłszy na twarz dzięki ci zanoszą.

Noc mnie obeszła, biją zewsząd trwogi,
Już nie wiem jakiej mam się trzymać drogi:
Lecz gdy twe spuścisz na mą łódź promienie,
Świecić mi będą same nocne cienie.

O jaka ufność w mem się sercu rodzi,
Że cię zwać Matką, zwać synem się godzi:
Na srogich gniewach fal morskich popłynę,
Pewien twej łaski, wśród zguby nie zginę.


PIEŚŃ XIII.
Pieśń Żołnierska o Najśw. M. P.\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemDown c4 c8 b8 \stemUp a4 gis4 | \stemDown a4 e'8 \stemUp gis,8 a4 e4 | \break
  \stemDown c'4 c8 b8 \stemUp a4 gis4 | \stemDown a4 e'8 \stemUp gis,8 a4 a4 | \break
  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 c8 d8 e4 c4 | f8 e8 d8 c8 b4 r4 | \break
    a4 a8 b8 c4 a4 | e'8 e8 \stemUp gis,8 \stemDown b8 a4 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Marsz, marsz me ser -- ce, po -- bud -- kę bi -- ją,
  Strze -- laj mo -- dli -- twy, a chwal Ma -- ry -- ją:
  Bo u Ma -- ry -- i je -- steś w_ko -- men -- dzie,
  Nad nią moc -- niej -- szej świat mieć nie bę -- dzie.
}}