Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0716

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


RÓŻANIEC
O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE.


PIEŚŃ
Przed zaczęciem Różańca w Niedziele i Święta.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \stemUp d8[ e] f8.[ a16] g8[ f] e4 | f8[ g] a4 g f |
  a a g8[ a] bes4 | a4 a g f \bar "|."

  \time 3/4 a4 g f8.[ a16] |
  g4 e2 | a4 g f8.[ a16] | g4 e2 | 
  
  \time 4/4 g4 g g a |
  g4. f8 e4 d \bar "|."  
}
\addlyrics { \small {
Za -- wi -- taj ran -- na ju -- trze -- nko!
I grze -- chów na -- szych le -- kar -- ko:
Tyś Pa -- nią świa -- ta je -- steś i xię -- żną,
A -- niel -- ską je -- steś kró -- lo -- wą.
} }


Zawitaj ranna jutrzenko!
I grzechów naszych lekarko:
Tyś Panią świata jesteś i xiężną,
Anielską jesteś królową.