Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0715

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


za chore i w smutkach będące, za wszystkie wierne zmarłe, aby im ta koronka była pożyteczna ku otrzymaniu łaski twojej świętej, ku dostąpieniu żywota wiecznego, którego nas racz domieścić Boże w Trójcy świętej jedyny. R. Amen.
LITANIJA
Do Najświętszej Maryi Panny.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \autoBeamOff
  \time 3/4
  \cadenzaOn  

  \repeat volta 2 {
    \stemUp f4 g8 f8 e8 d8 \bar "|" f4 g8 f8 e8 d8 } \break
  \repeat volta 2 {
    \stemUp a'8 a8 g8 a8 bes8 [g8] a4 \bar "|" a8 a8 g8 f8 e8 d8 } \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  Ky -- rie e -- lej -- son, Chry -- ste e -- lej -- son.
  Oj -- cze z_nie -- ba Bo -- że, Zmi -- łuj się nad na -- mi.
}}
\addlyrics { \small {
  Chry -- ste u -- słysz nas, Chry -- ste wy -- słu -- chaj nas.
}}


Kyrie elejson, Chryste elejson,
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże,
Zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu i t. d. jak na str. 350, dodawszy przed Baranku Boży: Orędowniczko Szkaplerza S.
PoLitanii Antyfona. Pod twoją obronę str. 177.Page007a Pastorałki.jpg