Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0565

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
559
PIEŚNI PRZYGODNE.


PIEŚŃ VI.
O zgadzaniu się z wolą Bożą.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 g8 a4 a4 | g8 a8 \stemDown bes4 bes4 | a8 bes8 c4 c4 | \break
    bes8 a8 bes4 \stemUp g4 
  }
  \repeat volta 2 {
    \stemDown c8 c8 a4 c4 | bes8 a8 bes4 \stemUp g4 | \break
    \stemDown bes8 bes8 d4. c8 | bes8 a8 \stemUp g4 f4
  } s2.
}  
\addlyrics { \small {
  Niech się ze mną co chce sta -- nie, Wszy -- stko chę -- tnie
  ja przyj -- mu -- ję, Mam to z_wia -- ry żem twe dzie -- cie,
  Tyś mój Oj -- ciec u -- ko -- cha -- ny,
}}
\addlyrics { \small {
  Co chcesz to czyń ze mną Pa -- nie, Na wszy -- stko się
  o -- fia -- ru -- ję. Co chcesz roz -- każ na tym świe -- cie,
  Chcę na roz -- kaz być pod -- da -- ny.
}}


Niech się mną co chce stanie,
Wszystko chętnie ja przyjmuję,
Co chcesz to czyń ze mną Panie,
Na wszystko się ofiaruję.
Mam to z wiary żem twe dziecie,
Tyś mój Ojciec ukochany
Co chcesz rozkaż na tym świecie,
Chcę na rozkaz być poddany.

Niech mnie krzyż, strapienie truje,
Niech mnie ścisną wsze przygody,
Ja twą rękę ucałuję,
Która nie chce mojej szkody:
Owszem pożytku, którego
Potrzebuje dusza moja,
I ja skłaniam się do tego,
Bądź o Boże! wola twoja.

Niech mnie ścisną bole, męki,
Wszak to zsyła dobroć święta
Twoja? której składam dzięki
Za to, że o mnie pamięta.
Choćby największe boleści,
Miała znosić siła moja;
Miłe będą w tej powieści:
Bądź o Boże! wola twoja.