Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0308

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
\relative c' {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\cadenzaOn

\stemUp g4 a bes g a2 r2 \bar "'"
g4 a bes g a2 r2 \bar "'"
\stemDown c4( bes) a2 \bar "'"
c4 d c( bes) a a g2 r2 \bar "|"
\stemUp a4 a g2 \bar "'"
a4 a g g a2 \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Bło -- go -- sła -- wio -- ny,
Bło -- go -- sła -- wio -- ny
któ -- ry w_i -- mię Pań -- skie i -- dzie.
Ho -- san -- na na wy -- so -- ko -- ści.
} }

Na Agnus.
Melodyja jak na Kyrie.

Baranku Boży! co winy
Ludzkie znosisz, tyś jedyny
Pośrednik za grzesznikami,
Pokaż twą litość nad nami.

Baranku Boży! nasz Panie,
Co znosisz grzechów karanie,
I wypłacasz zasługami,
Pokaż twą litość nad nami.

Baranku Boży! nim ciebie
Godni będziem widzieć w niebie,
Zasilaj tu ciałem swojem,
I obdarz świętym pokojem.


Na zakończenie Nabożeństwa.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\cadenzaOn

\stemUp f8 g a4 a8 a a a4 bes a8 a g a4 \bar "|"
g8 a a a a4 g8 f g4( a) g \bar "." 
a4_\markup{ \italic {Zdrowaś Maryja i t.d.} } 
 a8 a a a4 
}
\addlyrics { \small {
A -- nioł Pa -- ński zwia -- sto -- wał Pan -- nie Ma -- ry -- i,
i po -- czę -- ła z_Du -- cha świę -- te -- go. 
} }