Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0307

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\cadenzaOn

\stemDown c4( bes c) a2 r2 \bar "'" c4( bes c) a2 r2 \bar "'" c4 d 
c a bes c( bes) a2 r2 \bar "|" \stemUp g4 a a a a a2 \bar "'" a4
a a g \break f g( a) g2 r2 \bar "." f4 g a4. a8 a2 \bar "'" a4
a a a g f g( a) g2 r2 \bar "|" a4 a g2 a4 a g g a2 \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Świę -- ty! Świę -- ty! Świę -- ty
Pan Bóg za -- stę -- pów!
Peł -- ne są nie -- bio -- sa
i zie -- mia chwa -- ły je -- go.
Bło -- go -- sła -- wio -- ny,
któ -- ry w_I -- mię Pań -- skie i -- dzie.
Ho -- san -- na na wy -- so -- ko -- ści.
} }
UWAGA. Po Podniesieniu śpiewa się jedna lub dwie strofy Pieśni o Najśw. Sakramencie, n. p. Rzućmy się.... Witam cię witam.... lub innej.


Melodyja druga.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\cadenzaOn

\stemDown c4( bes) a2 r2 \bar "'" c4( bes) a2 r2 \bar "'" c4 d
c a bes c( bes) a2 r2 \bar "|" \stemUp g4 g a bes g a2 \bar "'"
g4 g a bes g a2 \bar "'" c4 d c bes a a g2 r2 \bar "."
}

\addlyrics { \small {
Świę -- ty! Świę -- ty! Świę -- ty
Pan Bóg za -- stę -- pów!
Peł -- ne są nie -- bio -- sa,
Peł -- ne są nie -- bio -- sa,
i zie -- mia chwa -- ły je -- go.
} }
UWAGA. Jeżeli Błogosławiony, po Podniesieniu ma być śpiewane, to tu przydać należy: Hosanna na wysokości.