Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0224

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
218
PIEŚNI O ŚŚ. PAŃSKICH.


Uśmierz czartowską zuchwałość srogą,
Bądź przewodnikiem, bądź mi i drogą.

Na sądy boskie, pójdę z mieszkania
Ziemi, od piekła broń mnie karania,
I od wiecznego wyzwól więzienia,
Dla najsłodszego Jezus imienia.

Niech po ostatnim żywota zgonie,
Wnijdę za tobą święty Patronie,
Tam gdzie jest żywot, przy tem śpiewaniu:
Chwała, cześć, Bogu Zastępów Panu.


PIEŚŃ II.
O Świętym Gabryelu Archaniele.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 4/4
\autoBeamOff

\stemUp f2 f4 g4 | a4 (g4) f2 | \stemDown c'4 bes4 a4 d4 | c4. (bes8) a2 \bar ":|" \break
c2 c4 d4 | c4. (bes8) a2 | c4 c4 bes4 a4 | bes4 (a4) g2 | \break
a4 (bes4) c2 | a2 g4 (bes4) | a1 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
We -- so -- łem ser_ -- cem ku czci naj -- świę -- tsze_ -- mu,
Bo dziś Ga -- bry_ -- el przy -- był zło -- to -- pió -- ry,
Z_nie -- bie -- skiej gó_ -- ry.
}}
\addlyrics { \small {
Krzy -- knij -- my w_gło -- sy I -- mie -- niu Pań -- skie -- mu;
}}


Wesołem sercem ku czci najświętszemu,
Krzyknijmy w głosy Imieniu Pańskiemu;
Bo dziś Gabryel przybył złotopióry,
Z niebieskiej góry.

I mówi z Świętą Dziewosłąb[1] Dziewicą,
By pozwoliła Bożą być Rodzicą:

  1. *) Dziewosłąb jest wyraz dawny, oznaczający tego który albo małżeństwo raił, albo był przełożonym wesela.