Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0223

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


PIEŚNI
O ŚŚ. PAŃSKICH.
Page007b Pastorałki.jpg


PIEŚŃ I.
O Świętym Michale Archaniele.\relative c' {
\clef tenor
\key c \major
\time 4/4
\autoBeamOff

\stemDown c2 b4 a4 | \stemUp g2 f2 | e4 e4 f4 g8 [a8] | \stemDown c2 r2 
\bar ":|:" \break
c2 c4 d4 | e2 (d4) c4 | d2 c4 d4 | e2 (d4) c4 | \break
g'2 c,4 c4 | b4 (a4) g2 | g4 g4 a4 b4 | c2 r2 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Xią -- że nie -- bie -- skie świę -- ty Mi -- cha -- le,
W_dzień są -- du Bo_ -- ga na Try -- bu -- na_ -- le,
Bądź mi Pa -- tro_ -- nem świę -- ty Mi -- cha -- le.
}}
\addlyrics { \small {
Ty spra -- wy lu -- dzkie kła -- dziesz na sza_ -- le:
}}


Xiąże niebieskie święty Michale,
Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale:
W dzień sądu Boga na Trybunale,
Bądź mi Patronem święty Michale.

Za Protektora bądź i Patrona,
Niech mnie wspomoże twoja obrona;