Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0220

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Gdy zaś zawrę me powieki,
Na niepoliczone wieki,
Otwórz mi niebieskie wrota,
Do szczęśliwego żywota.
O! Maryja i t. d.


PIEŚŃ XXIII.\relative c {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp d4 f8 g8 a4 g4 | f8 f8 g8 f8 e4 d4 | \break
  \stemDown a'4 a8 b8 c4 a4 | c8 b8 d8 c8 b4 a4 \bar "." \break
  c4 bes8 a8 c4 a4 | g8 a8 bes8 a8 g4 a4 | \break
  \stemUp g4 a8 g8 a4 d,4 \bar "|." s1
 }
\addlyrics { \small {
 Ty, któ -- raś pię -- knie dni swo -- je skoń -- czy -- ła,
 I w_Pa -- le -- sty -- nie szczę -- śli -- wie za -- snę -- ła;
 Daj do -- brze sko -- nać, bez zma -- zy po -- czę -- ta
 Pa -- nien -- ko świę -- ta!
}}


Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła,
I w Palestynie szczęśliwie zasnęła;
Daj dobrze skonać, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

A kiedy przyjdzie ostatnia godzina,
Uproś nam łaskę u swojego Syna,
I żal za grzechy, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

Kiedy nam język śmiertelność skrępuje,
I myśli nasze rozum rozwięzuje,
Uproś nam skruchę, bez zmazy poczęta
Panienko święta!