Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0079

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


PIEŚŃ I.
Która się śpiewa w czasie Processyi.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp g4 a4 g4 fis4 | g4 a4 bes4 a4 \fermata | \stemDown a4 bes4 c4.g8 | \break
  c4. bes8 a4 g4 \fermata \bar "." bes2 a2 | d2 c2 | bes4 bes4 c4. bes8 | a2 g2 | \break
  bes2 a2 | d2 c2 | bes4 bes4 c4. bes8 | a2 g2 \bar "|."
}  
\addlyrics { \small {
  JE -- ZU Chry -- ste Pa -- nie mi -- ły, Ba -- ran -- ku bar -- dzo cier -- pli -- wy:
  Wznio -- słeś, wznio -- słeś na krzyż rę -- ce swo -- je,
  Za nie za nie -- spra -- wie -- dli -- wość mo -- ję.
}}


JEZU Chryste Panie miły,
Baranku bardzo cierpliwy:
Wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
Za nie za niesprawiedliwość moję.

Płacz go człowiecze mizerny,
Patrząc jak jest miłosierny:
Jezus na krzyżu umiera,
Słońce jasność swą zakrywa.

Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła mu z ramienia głowa;
Matka pod nim frasobliwa,
Stoi prawie ledwie żywa.

Zasłona się popadała,
Ziemia się rwie, ryczy skała;
Setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza wierząc sobą trwoży.

Nakoniec mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito:
My się dziś zalejmy łzami,
Jezu zmiłuj się nad nami!