Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0080

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


PIEŚŃ II.
Która się śpiewa po Processyi.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
  \stemDown c2 c4 c4 | d2 c2 | d4. (c8) bes4 a4 | c4. (bes8) a2 
  } \break
  \repeat volta 2 {
  \stemDown c2 g'2 \fermata | f4 e4 d4 f4 | e4. (d8) c2 }
}  
\addlyrics { \small {
  Wi -- si na krzy -- żu Pan Stwó -- rca nie -- ba,
  Ach! ach! na krzy -- żu u -- mi -- ra,
}}
\addlyrics { \small {
  Pła -- kać za grze -- chy, czło -- wie -- cze po -- trze -- ba;
  Je -- zus o -- czy swe za -- wie -- ra.
}}


Wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba,
Płakać za grzechy, człowiecze potrzeba;
Ach! ach! na krzyżu umiera,
Jezus oczy swe zawiera.

Najświętsze członki i wszystko ciało,
Okrutnie zbite, na krzyżu wisiało.
Ach! ach! dla ciebie człowiecze,
Z boku krew Jezusa ciecze.

Ostrą koroną skronie zranione,
Język zapiekły i usta spragnione.
Ach! ach! dla mojej swywoli,
Jezus umiera i boli.

Woła i kona, łzy z oczu leje,
Pod krzyżem Matka bolesna truchleje.
Ach! ach! sprosne złości moje,
Sprawiły te niepokoje.

Więc się poprawię, ty łaski dodaj,
Życia świętego sposób mi podaj.
Ach! ach! tu kres złości moich,
Przy nogach przybitych twoich.

Tu z Magdaleną będę pokutować,
I za me grzechy serdecznie żałować.