Przejdź do zawartości

Przez ten Górnicki las

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Przez ten Górnicki las
Podtytuł 184. z p. Pszczyńskiego.
Rozdział Pieśni miłosne, a. poważne
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

184.
z p. Pszczyńskiego.

lVarA = \lyricmode { Przez ten Gó -- rni -- cki las ża -- dnéj dró -- żki nie masz; od -- pro -- wadź mnie je -- no, mo -- ja ko -- cha -- ne -- czko, a -- że bę -- dę do -- ma wczas. }

sVarA = { d8 [(e)] fis g a4 e8 [(fis)] | d2 r4 r4 | \stemDown a'8 [(b)] cis d e4 b8 [(cis)] \stemNeutral | a2 r4 r4 | \stemDown a8 b cis e d4 d | \stemUp a8 b a g fis4 e | d8 e fis g a4 e8 [(fis)] | d2 r4 r \bar "|." s }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\relative a {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key d \major
\time 4/4
\autoBeamOff \sVarA
}
\addlyrics { \lVarA } }


Przez ten Górnicki las
Żadnéj dróżki niémasz:
Odprowadź mnie jeno,
Moja kochaneczko,
Aże będę doma wczas.

Onać go odprowadziła,
Swój wianek straciła;
Znadł[1] ten wianeczek
Jéj kochaneczek,
Wczora jak jechał z pola.

Stójże jeno, dziócho, stój,
Znadłem ci ja wianek twój! —
A ja nie postoję,
Bo ja cię się boję,
Boćeś ty jest zdrajca mój.

Nie jestem zdrajca twój,
Bom ja ciebie nie zdradził:
Zdradziłci cię inszy,
Kochaneczko, inszy,
Który do ciebie chodził.

Jak przyjechał przed karczmę,
To zatrzasnął karbaczem:
Stój bronny koniczku,
Stój bronny koniczku,
Aż muzyczkę zapłacę.

Jak muzyczkę zapłacił,
To się przez wieś obrócił;
A muzyka grała,
Aż cała wieś drżała,
A miluśka płakała.

Jak przyjechał przed jéj dwór,
Uderzył karbaczem w mur:
Powiadałaś wczora,
Kochaneczko moja,
Iżem ja jest szelma twój.
  1. Znalazł.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.