Przejdź do zawartości

Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/101

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 100 —


182.
z p. Kozielskiego.

W czas raniuśko słońce wschodzi,
Ma miluśka konie wodzi,
Ej, wodzi bronnego:
Siadaj Jaśku na niego!

Osiodłem ja swego siwka,
Dam se nalać flaszkę piwka,
Ej, do kochanki pojadę,
Wianeczek jéj ukradnę.

Nie ukradniesz, ty Janiczku,
Bo ty siedzisz na koniczku,
A ja tobie wianka nie dam,
Bo ja ciebie dobrze znam.

Ona idzie i płakała:
Czegożem ja doczekała?
Kiedy ja już wianka nie mam,
Oczka sobie wycieram.
183.
z p. Oleskiego.
 
\relative b {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key c \major
\time 2/4
\autoBeamOff
c8 e g4 | f d | c r4 | g'8 g c c |c4 a | g r4
\bar "[|:" 
g8 g b b | c4 c | \stemDown a8 b c a \stemNeutral | g4 g | g8 g g g| f4 d |c r4
\bar ":|]"
}
\addlyrics {
Bez ten La -- sko -- wski las
pro -- stéj dró -- żki tam nie masz,_—
od -- pro -- wadź -- że mię,
ty mo -- ja ko -- cha -- ne -- czko,
mu -- szę tam być ra -- no wczas.
}

Bez ten Laskowski las
Prostéj dróżki tam niémasz:
Odprowadźże mię,
Ty moja kochaneczko,
Muszę tam być rano wczas.

Ona go odprowadziła,
Swój wianeczek straciła:
O mocny mi Boże
Ubogiéj sierocie,
Cóźech ja uczyniła?

Zajechał przed karczmiczkę
I uwiązał koniczka:
Stój, koniczku bronny,
Aby na chwileczkę.
Aż zapłacę muzyczkę.

Jak muzyczkę zapłacił,
I karbaczką zatrzasnął,
A muzyka grała,
Aż karczmiczka drżała,
A miluśka płakała.

Zaszła sobie do domeczku,
I siadła se na łóżeczku,
Rozmyślała sobie,
Rozmyślała sobie
O swoim kochaneczku.

A on przyszedł pod te drzwi:
Kochaneczko otwórz mi!
Niesę ci chusteczkę
Zieloną, jedwabną,
Wyszywane kraje ma.

Iżbyś się nie gniewała,
Iżbyś się nie gniewała,
Iżeś mię z innemi,
Iżeś mię z innemi
Tańcować widziała.
184.
z p. Pszczyńskiego.

lVarA = \lyricmode { Przez ten Gó -- rni -- cki las ża -- dnéj dró -- żki nie masz; }

sVarA = { d8 [(e)] fis g a4 e8 [(fis)] | d2 r4 r4 | \stemDown a'8 [(b)] cis d e4 b8 [(cis)] \stemNeutral | a2 r4 r4 | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #140
indent = 0\cm}
\relative a {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key d \major
\time 4/4
\autoBeamOff \sVarA
}
\addlyrics { \lVarA } }