Pastorałki i kolędy/Przybieżeli do Betleem

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przybieżeli do Betlejem w wykonaniu artystów Studia Accantus.

KOLĘDA 25.


\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 4/4
\autoBeamOff

\stemUp f8 e f g a g a \stemDown bes |
c4 e8[ d] c2 \bar ":|"

e4 c c8 c d c |
bes4 bes bes8 bes c bes |
a4 bes c2 | 
\stemUp a4 g f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Przy -- bie -- że -- li do Bet -- le -- em pa -- ste -- rze,
Wi -- ta -- ją dzie -- cią -- tko,
Ma -- łe pa -- cho -- lą -- tko,
Pa -- ste -- rze, pa -- ste -- rze.
} }
\addlyrics { \small {
Przy -- gry -- wa -- li dzie -- cią -- te -- czku na li -- rze.
} }Przybieżeli do Betleem pasterze,
Przygrywali dzieciąteczku na lirze.
Witają dzieciątko,
Małe pacholątko,
Pasterze, pasterze.

Podarunki Jezusowi oddają,
Na kolana przed nim ze czcią klękają.
Witają dzieciątko itd.

Uznają w nim Messyasza prawego,
Który przyszedł, by ich zbawił od złego.
Witają dzieciątko itd.
 
Dzieciątko się do pastuszków uśmiecha,
Swobodnie każdy z nich sobie oddycha.
Witają dzieciątko itd.
 
Postanęli pastuszkowie wokoło,
Zaśpiewali Jezusowi wesoło.
Witają dzieciątko itd.

Dziękował im Józef stary za dary
Przyniesione dla Jezusa ofiary.
Witają dzieciątko itd.

Zobacz też[edytuj]


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).
 Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.