Przejdź do zawartości

O Boże, Boże, co to za bieda (Rybnickie)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł O Boże, Boże, co to za bieda (Rybnickie)
Podtytuł 292. z p. Rybnickiego.
Rozdział Pieśni miłosne, a. poważne
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

292.
z p. Rybnickiego.

lVarA = \lyricmode { O Bo -- że, Bo -- że, co to za bie -- da, gdy jed -- nę dzié -- we -- czkę na -- ma -- wia -- ją dwa,
trze -- ci na pi -- wni -- cy
ca -- łym gło -- sem krzy -- czy:
O -- na mu -- si być mo -- ją! }

sVarA = { c8 c e e c4 | g'8 g b b g4 |  c8. b16 c8 d e c b8. c16 d8 b g4 | a8. f16 f8 f a a | g e e e g g
\break
f8. e16 d4 g| e8 e c4 r4
\bar "|." s }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { \tempo 4 = 140 }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\relative d' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key c \major
\time 3/4
\autoBeamOff \sVarA 
}
\addlyrics { \lVarA
} }

O Boże, Boże,
Co to za bieda,
Gdy jednę dziéweczkę
Namawiają dwa;
Trzeci na piwnicy
Całym głosem krzyczy:
Ona musi być moją!

Mam ja chusteczkę,
To ją wywieszę,
Tobie kochaneczku,
Serce pocieszę;
Złożę ją na poły, —
Na sobotę zmowy,
Na niedzielę opowiedź.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.