Na niepewne iednanie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Na niepewne iednanie
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

Ná niepewne iednánie.

POwiedáli ná kurá, iż wleciał ná gruſzkę,
Widząc w polu biegáiąc Liſzkę pánią duſzkę.
Przyſzedł Lis, páni kurze, niewieſz co ſie sſtáło?
Wſzytko ſie poiednáło, co ſie ſiebie bało.
Kur ſie wſpina ku gorze, mowiąc: iż Chárt bieży,
A Lis ſkocży do láſá, ſierść ſie ná nim ieży.
Kur záwołał: pocżekay, wſzák mamy iednánie,
Lis rzekł: niewiem wieli Chárt, o tym miły pánie. 

Na niepewne iednanie.

POwiedali na kura, iż wleciał na gruszkę,
Widząc w polu biegaiąc Liszkę panią duszkę.
Przyszedł Lis, pani kurze, niewiesz co sie sstało?
Wszytko sie poiednało, co sie siebie bało.
Kur sie wspina ku gorze, mowiąc: iż Chart bieży,
A Lis skoczy do lasa, sierść sie na nim ieży.
Kur zawołał: poczekay, wszak mamy iednanie,
Lis rzekł: niewiem wieli Chart, o tym miły panie.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.