Kiedych ja szedł od mojéj dziewczyny

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Kiedych ja szedł od mojéj dziewczyny
Podtytuł 162. z p. Raciborskiego.
Rozdział Pieśni miłosne, a. poważne
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

162.[1]
z p. Raciborskiego.
 
\relative b' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key a \major
\time 3/4
\autoBeamOff
a8 cis a4 e | cis8 d e4 fis8 gis | e2 r4 | a8 cis a4 e8 [d] 
\break
cis8 d e2 | e8 gis b4 e | d8 d d b gis e | e gis b4 cis | gis8 b a2
\bar "|."
}
\addlyrics {
Kie -- dych ja szedł od mo -- jéj dziew -- czy -- ny,
świé -- cił mie -- siąc wy -- so -- ko;
o -- na za mną pię -- knie po -- glą -- da -- ła,
je -- śli ja już da -- le -- ko.
}

Kiedych ja szedł od mojéj dziewczyny,
Świécił miesiąc wysoko;
Ona za mną pięknie poglądała,
Jeśli ja już daleko.

Nie odszedłem jeno na pół drogi,
Ona za mną wołała:
Nawróćże się ty, mój kochaneczku,
W czemżech cię rozgniewała?

Nie będzie mnie głowiczka bolała,
Choć mnie se ty nie weźmiesz,
Alebych się rada dowiedziała,
Którą se ty powiedziesz.

Powiedziesz se w białym czépieczku,
A będzie ci płakała;
Ja se pójdę w zielonym wianeczku,
A będę się śpiewała.

Miałeś czekać na wysokiéj górze,
A tyś czekał na dole;
Jeśli ty masz smutne serce ku mnie,
Mam ja ku tobie wesołe.

Przypisy

  1. Podobna pieśń u Wacława z Oleska P. l. Galic. str. 427.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.