Indeks:Profesor Milczek, Rejent Wątróbka (Józef Ignacy Kraszewski)