Hej, hej, na zielonéj łące

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Hej, hej, na zielonéj łące
Podtytuł 504. z p. Raciborskiego
Rozdział Pieśni rozmaitej treści b. żartobliwe
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

504.
z p. Raciborskiego.
 
\relative a' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 3/4 
\autoBeamOff
\tempo \markup { \italic \fontsize #-2 Allegro. } \stemUp b8 \stemNeutral r8 d2-> | \stemUp b8 g b g b \stemNeutral d |a8 r8 c2-> | a8 a a fis a c
\break 
g8 [(fis)] e4 a | fis8 [(e)] d4 r4 | g8 d g4 a |b8 c b a g g
\break
b8 [(a)] b4 c |d8 e d c b a | \stemUp b8 \stemNeutral r8 d2 | \stemUp b8 g b g b \stemNeutral d
\break
a8 r8 c2 | a8 a a fis a c |g [(fis)] e4 a |d,8 [(fis)] g4 r4
\bar "|." 
s
}
\addlyrics {
Hej, hej, na zie -- lo -- néj łą -- ce,
hej, hej, w_krót -- kiéj ma -- ze -- lo -- nce,
nie chcia -- ła ro -- bić;
kiej -- by by -- ła ro -- bo -- tni -- ca,
to -- by nie trza by -- ło na nię _ bi -- cza.
Hej, hej, na zie -- lo -- néj łą -- ce,
hej, hej, w_krót -- kiéj ma -- ze -- lo -- nce
nie chcia -- ła ro -- bić.
}
\midi {
\tempo 4 = 100 
}

Hej, hej, na zielonéj łące,
Hej, hej, w krótkiéj mazelonce[1]
Nie chciała robić;
Kiejby była robotnica,
Toby nie trza było na nię bicza.

Przypisy

  1. Suknia.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.