Dedykacya Piotrowi Roizyuszowi

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Dedykacya Piotrowi Roizyuszowi
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 
PETRO ROGISIO
Maureo Hiſpano, vtriuſcſz iuris Doctori. & c.
S.  P.

BĘdąc miedzy Polaki in diuerſis regionibus, & vocatus & verſatus, á iáko cudzozyemiec káżdy, aſuetus linguæ regionis illius in qua verſatur, przyſłuchawałem ſie pilnie przypowieſciam ludzkim, á zwłaſzcża tym dworſkim. A iż inſzy narodowie in Apophtegmatibus ſiue Facetrijs propter exercitium linguaæ też ledá co cżáſem piſáli, iam też będąc gratus conuerſationis Polonicæ, com in promptu gdzye ſłyſzał, tom ſobie powoli in Carmina roſpiſował. A iż wiem żeś ieſt w. m. & multarum cauſarum & magnarum rerum & diuerſaſrum linguarum ac verborum tam ſeriò quam ficté dictorum iudex ac diſceptator, w. m. to poſyłam, ábyś y ięzykowi temu trudnemu Polſkiemu ſnádniey ſie przyłamował, & in his partibus Sidonis & Tyri, tanquam aduena & peregrinus, aliquando oblectamentum poſt ſeria theż ſobie miał, ſuadente ſapiente ac dicente: Interpone tuis interdūgaudia curis. Et cum his valear dominatio veſtra, & me licet ignotum ac tamen fauorabilem amet & gratia proſequatur.   Ex Lublin 1570.

Adrianus Brandebergeň, 
Doctor Civitatis Lublinieň.
 
PETRO ROGISIO
Maureo Hispano, vtriuscsz iuris Doctori. & c.
S.  P.

BĘdąc miedzy Polaki in diuersis regionibus, & vocatus & versatus, a iako cudzozyemiec każdy, asuetus linguæ regionis illius in qua versatur, przysłuchawałem sie pilnie przypowiesciam ludzkim, a zwłaszcza tym dworskim. A iż inszy narodowie in Apophtegmatibus siue Facetrijs propter exercitium linguaæ też leda co czasem pisali, iam też będąc gratus conuersationis Polonicæ, com in promptu gdzye słyszał, tom sobie powoli in Carmina rospisował. A iż wiem żeś iest w. m. & multarum causarum & magnarum rerum & diuersasrum linguarum ac verborum tam seriò quam ficte dictorum iudex ac disceptator, w. m. to posyłam, abyś y ięzykowi temu trudnemu Polskiemu snadniey sie przyłamował, & in his partibus Sidonis & Tyri, tanquam aduena & peregrinus, aliquando oblectamentum post seria theż sobie miał, suadente sapiente ac dicente: Interpone tuis interdūgaudia curis. Et cum his valear dominatio vestra, & me licet ignotum ac tamen fauorabilem amet & gratia prosequatur.   Ex Lublin 1570.

Adrianus Brandebergeň, 
Doctor Civitatis Lublinieň.
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.