Compendium ferculorum/Memoryał generalny

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Stanisław Czerniecki
Tytuł Compendium ferculorum
Podtytuł albo Zebranie potraw
Data wydania 1682
Druk Drukarnia Jerzego i Mikołaja Schedlów
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: Pobierz Cały tekst jako ePub Pobierz Cały tekst jako PDF Pobierz Cały tekst jako MOBI
Indeks stronCompendium ferculorum p 13.jpg
MEMORYAŁ
GENERALNY
ALBO
Ogolna pamięć przygotowania
Na Bankiet.
Według ktorego y Naywiękſzych Monárchow Bankiety bydź mogą, y Nayubożſzych bydź może vkontentowánie.

Báwoły,
Woły,
Iáłowice.
Łoy kruchy,
Rury ze ſzpikiem
Cielętá,
Animelle, ábo mleczko,
Báránki młode,
Bárány ſtáre,
Skopy,
Wieprze karmne
Kiſzki Wieprzowe rożne.
Kiełbáſy rożne.
Kápłony karmne,
Kápłony dworowe,
Kurczetá,
Kury ſtáre,
Gołembie młode,
Gęśi ſtáre.
Gaski młode,
Indyki ſtare.
Indyczki młode,
Káczki,
KrolikiZwierzyná.
Łośie
Zubry,
Ielenie,
Dániele.
Wieprze dźikie.
Kozy dźikie.
Sárny,
Záiace,Ptaki rożne.
Dropie,
Iarzebie,
Kuropátwy,
Głuſzcze,
Cietrzewie,

Pardwy,
Kwiczoły,
Snieguły,
Iemiołuchy,
Kleski,
Przepiorki,
Gęśi dzikie,
Cyranki.
Kaczki dźikie,
Kuligi,
Ptaſzki drobne rożnego rodzaiuPotrzeby Domowe.
Słoniná.
Másło.
Maka pſzenna
Maká żytna,
Iáycá Kokoſze,
Iaycá Gęśie,
Cebulá,
Sol,
Groch Turecki,
Wielo Groch,
Groch proſty,
Ser ſuchy,
Ser mokry,
Smietáná,
Mleko.
Miod,
Sok wiśniowy,
Powidłá,
Miodownik
Mák.
Gorczycá czárna,
Ocet piwny,
Krupki perłowe,
Krupki Grádowe,
Krupki Tátárczane drobne,
Krupy Tátárczáne grube,
Krupki Ieczmienne,
Krupki Pſzenne,
Krupki Iáieczne,
Krupki Ieczmienne,
Iágły:
Mákárony Włoskie
Màkárony proſte, ſuche,
Iábká świeże,
Iábká ſuche,
Gruſzki świeże,
Gruſzki suche,
Wiśnie świeże,
Wiśnie ſuche,
Sliwy świeże,
Sliwy ſuche,
Grzyby świeże,
Grzyby ſuche,
Rydze świeże,
Rydze słone,
Pieczarki świeze,
Pieczarki w másle,
Smarze świeże,
Oley,
Kolace &c.Potrzeby Ogrodne.
Kaulefiory,
Kárczochy,
Kardy,
Szpáragi.
Bulwy,
Kaulerapá,
Kápuſtá Włoska,
Brochul,
Wino w gronách,
Agreſt,
Selery,
Sáłaty rożne,
Szpinak,
Szczaw,
Popie Iayká,
Chmiel,
Ogorki świeże, y słone,
Kápuſtá biała,

Kapuſtá kwaśna,
Páſternak,
Rzepá,
Cwikłá,
Botwiná,
Melony,
Kwiećie rożne,
Rozmáryn,
Máieron,
Kolender,
Iáłowiec.
Liśćie winne,
Figowe &c. &c.Szpiżárnie.
Wieſzádła,
Stoły do kuchnie,
Stolice,
Kloce, Topory,
Rzeźnik.
Szláchtuz,
Zárębácz,
Kuchárze,
Páſztetnicy,
Piekárze,
Obłożyny,
Przygłowniki,
Drwá, Węgle.
Kádźi na wodę,
Cebry,
Cebrzyki, albo Száfliki,
Warzechy,
Tarki,
Wierćiochy,
Donice,
Gárnce,
Rynki,
Lichtarze, do Kuchnie,
Sitá,
Przetáki,
Siekácze,
Táſaki,
Kotły,
Brytwány,
Kielemki,
Pátelle do ſmáżenia:
Szpikulce
Mozdźierze,
Rozny,
Rożenki rybne,
Roſzty:
Braytary,
Sochy,
Deki pod kołáce,
Páſztetnice naczynie rozne,
Formy do ćiaſt
Formy do Biánki,
Formy do gáláret,
Piekárnie
Stoły w piekárniach
Pułki w piekarniách
Cieśle, Stolarze,
Chłopi do posług,
Przyſtáwá do chłopow.
Niewiáſty do myćia cyny,
Srebro ſtołowe,
Miednice.
Nalewki,
Tuwálnie,
Cyná
Miſy,
Pułmiski,
Przyſtáwki,
Tálerze,
Lichtarze,
Bláchy, do śćian,
Lichtarze do śćian,
Láterniá do śieni.
Stoły do Izby ſtołowey,
Obićie,
Krzesłá,
Stołki,
Łáwy,
Skło rożne;

Wánny ná skło.
Konwie rożne,
Lod,
Piwnicá,
Ketnáry;
Piwo rożne,
Wino rożne,
Sukno do Táńcá.Officiales
Márſzałkowie
Rotmiſtrzowie.
Kráyczowie,
Orátorowie,
Kuchmiſtrze,
Kredencerze,
Kredenſe,
Kitayka ná kredens
Pilnowácze dla niezbieránia z ſtołu potraw.
Dodawánia z Piwnice winá.
Dodawánia z Fláſzámi winá.
Dodawánia Krayczym.
Tálerze,
Obruſy
Serwety,
Chleb biały,
Chleb rzány,
Oſoby do czytánia Gośći z Regeſtru.
Regeſtr gośći.
Gąnek dla Muzyki
Muzycy,
Trebácze, Szypoſze
Szurmácz, Doboſz.
Piechotá ná Wárty, y do noſzenia Potraw z Oficierámi.
Zámiátácz przed Táńcem
Miotły.
Łopáty, Taki.Korzenie.
Szkatuły korzenie,
Száfran.
Cukier Fáryná
Pieprz,
Imbier,
Cynámon
Gozdźiki,
Kwiát Muſzkátowy
Gałki Muſzkátowe,
Kmin.
Migdały, Ryż.
Rożenki wielkie,
Cybety,
Rożenki drobne
Piſtácie
Pinole.
Dáchtele, Bronelle,
Figi,
Káſztány,
Kápáry,
Cytryny świeże,
Limonie,
Oliwki,
Sok Cytrynowy,
Pomoráncze,
Serdelle,
Mákárony Włoskie,
Oliwá
Ocet winny,
Tartuffole.
Oſtrygi.
Amidam,
Dragant.
Tornoſel.
Pizmo,
Sukno białe,
Szołdry wedzone,
Ozory wędzone,
Sálſeſony,
Mortátelle.


Abucht,
Opłátki Aptekárskie
Rożána wodká,
Złoto Málarskie,
Płotno.
Cukier robiony,
Muſztárda.
Oleiek Migdałowy,Konfekty rożne,
Skorupki pod konfekty,
Cytryny w Cukrze,
Roża w Cukrze,
Pigwy w Cukrze,
Wiśnie w Cukrze
Brzoskwinie w Cukrze,
Morele w Cukrże,
Porzecżki w Cukrze,
Agreſt w cukrze,
Wino w Gronách, w cukrze,
Sliwy w cukrze,
Gruſzki w cukrze,
Iábłká w cukrze,
Płotno,
Swiece białe,
Swiece ſtołowe białe y żołte.
Swiece roſchodnie,
Swiece ſmoláne,
Pápier ſzáry,
Pápier biały,Rybne potrzeby, Ryby.
Łoſośie świeże y ſuche,
Gdanskie y Dunáieckie Czeczugi,
Ieśiotry świeże, słone y wędzone.
Pstrągi,
Brzány,
Sliż Kiełbie,
Lipienie,
Jerty świeże y ſuche
Głowacze,
Węgorze świeże, y ſuche.
Rzeczne ryby rozne,
Słone ryby,
Wyźiná świeża,
Wyziná słona.
Wyziná wedzona,
Sledźie,
Káwiar Wenecki,
Káwiar Turecki.
Sledźie Dunáyskie,
Sledźie wędzone,
Perki,
Flądry,
Platayki,
Sczuki Głowne,
Sczuki pod Głowne,
Sczuki łokietne,
Szczupaki pułmiskowe
Obłączki
Kárpie Dunayskie
Kárpie Cwiki
Kárpie pułmiskowe.
Okonie,
Káráśie,
Leſzcze,
Liny,
Stokwiſz,
Porſz.
Pomuchle,
Amernice.
Oſtrygi,
Zołwie,
Slimaki,
Ráki.Wety cukrowe.
Páſzty Genueńskie,
Páſzty Francuskie.

Confekty w ſoku Francuskim
to ieſt:
Pigwy w ſoku,
Wiśnie w ſoku,
Porzeczki w ſoku,
Agreſt w ſoku,
Sliwy w ſoku,
Morele w ſoku
Brzoskinie w ſoku,
Poźiemki w ſoku,
Skorupki cukrowe, pod te confekty,
Cukier drobny fárbowány pizmowány, do potrzaſánia confektow.
Cukier biały pizmowány,
Cukier lodowáty ná Migdałách.
Cukier lodowáty ná cynámonie,
Cukier lodowáty ná Gozdzikách,
Cukier lodowáty ná Anyżku,
Cukier biały ná cynámonie,
Cukier biały ná Migdałách,
Cukier biały ná Gozdzikách,
Cukier biały ná kolendrze,
Cukier biały ná Anyżku,
Mákarony Migdałowe,
Obárzanki Migdałowe
Biskokt biały
Biskokt żołtyAdditáment
Frukty rożnego gátunku, y Orzechy rożne,Domowe Mleczne Wety,
Arkás,
Smietánki.
Melonki,
Sery roznego Gátunku,
Gomołeczki rożne
Mądrzyczki rożne
Krátonki,
Y cokolwiek bydź może mlecznych rzeczy &c. &c.Compendium ferculorum p 1.jpg


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stanisław Czerniecki.