Co księdzu łupiny dał miasto orzechow

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Co księdzu łupiny dał miasto orzechow
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

Co kſiędzu łupiny dał miáſto orzechow.

JEden kiedy ſzedł w drogę, kſiędzu ſie ſpowiedał,
A ieſliby co ználazł, pewnie mu obiecał,
Ná poły z nim rozdzielić, by zań prośił Bogá,
Aby mu ſie ſzcżęſliwa pozdárzyła drogá.
Y nálazł wor orzechow, iądrká wſzytki wybrał,
Kſiędzu potym ſkorupy tak y z worem oddał.
Rzekł: otoż maſz nápoły, á ieſzcżeć náddawam.
Abowiem więcey łupin, y worći przydawam. 

Co księdzu łupiny dał miasto orzechow.

JEden kiedy szedł w drogę, księdzu sie spowiedał,
A iesliby co znalazł, pewnie mu obiecał,
Na poły z nim rozdzielić, by zań prosił Boga,
Aby mu sie szczęsliwa pozdarzyła droga.
Y nalazł wor orzechow, iądrka wszytki wybrał,
Księdzu potym skorupy tak y z worem oddał.
Rzekł: otoż masz napoły, a ieszczeć naddawam.
Abowiem więcey łupin, y worci przydawam.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.