Braterstwo, solidarność, współdziałanie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Edward Abramowski
Tytuł Braterstwo, solidarność, współdziałanie
Redaktor Remigiusz Okraska
Wydawca Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”
Data wyd. 2012
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Książka na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron

Edward Abramowski
BRATERSTWO,
solidarność,
współdziałanie
Pisma spółdzielcze
i stowarzyszeniowe
Wybór i opracowanie
Remigiusz Okraska
Łódź
2012
Biblioteka Obywatela

Spis treści


Do Czytelników — Alfred Domagalski / 6
Wprowadzenie — Adam Piechowski / 8
Wstęp / 55
rozdział i. Zasada ekonomiczna
kooperatywy spożywców / 57
rozdział ii. Korzyści, jakie daje
kooperatywa spożywcza / 65
rozdział iii. Związki i instytucje
kooperatyw spożywczych / 80
rozdział iv. Wytwórczość
kooperatyw spożywczych / 103
rozdział v. Stowarzyszenia ludowe
współdziałające z kooperatywą spożywczą / 121
rozdział vi. Idee kooperatyzmu / 155
I. O stowarzyszeniu w ogóle (czym jest stowarzyszenie) / 172
Odczyt o Związkach Przyjaźni. 6 maja 1917 r. / 226Poznałam Edwarda Abramowskiego i jemu to, jak wielu innych ludzi, jak cała Polska, zawdzięczam moje prawdziwe, duchowe zetknięcie się z kooperacją. Na skutek zainteresowania się jego dziełem w ogóle, przeczytałam także jego sławne prace. Olśniły mnie. Czy te rzeczy są tłumaczone? Czy rozeszły się w setkach tysięcy egzemplarzy? Są to przecież jedne z najlepszych na świecie prac poświęconych propagandzie idei.

Maria Dąbrowska

Kooperacja zyskała w nim niepospolitego teoretyka i świetnego propagatora — człowieka, który nie powtarzał znanych prawd, lecz budował własną śmiałą teorię i ideologię kooperatyzmu. Znaczenie największe Abramowskiego dla ruchu spółdzielczego polega na zaszczepieniu mu ideowości. Ma to być ruch nie tylko ekonomiczny, służący podnoszeniu skali życia, ale przede wszystkim ruch społeczny, zmierzający śmiało do innego ustroju społecznego, chcący stwarzać w każdym dniu i godzinie ten nowy ustrój przez wolną twórczość jednostki, twórczość codzienną, upartą, wytrwałą, drogą współdziałania, drogą wcielania w życie największej ewangelii życia — idei braterstwa.

prof. Konstanty KrzeczkowskiNowy Obywatel
www.nowyobywatel.pl
Koncepcja książki i serii, wybór i opracowanie tekstów, redakcja
Remigiusz Okraska

Skład, redakcja techniczna, projekt okładki
Magda Warszawa

Wydawca:
Stowarzyszenie
„Obywatele Obywatelom”
(główny dystrybutor książki)
Redakcja pisma „Nowy Obywatel”
ul. Piotrkowska 5, 90-406 Łódź
tel./fax. 42 630 22 18
redakcja@nowyobywatel.pl
www.nowyobywatel.pl

Wydanie drugie poprawione

Pierwsze wydanie książki powstało dzięki wsparciu finansowemu
Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Instytutu Stefczyka

Publikacja na licencji Creative Commons  

ISBN 978-83-926008-2-4


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.