Bibljograficznych ksiąg dwoje/Tom II/Abecadłowe spisanie nazwisk

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Joachima Lelewela Bibljograficznych ksiąg dwoje • Tom II • ABECADŁOWE SPISANIE NAZWISK
i rzeczy znamienitszych, — W to atoli nie obejmuję: Stanu biblioteki przy uniwersytecie Warszawskim od § 90 do § 120.
BIBLIOGRAFICZNE KSIĘGI WTÓRE
Joachima Lelewela Bibljograficznych ksiąg dwoje
Tom II
ABECADŁOWE SPISANIE NAZWISK
i rzeczy znamienitszych, — W to atoli nie obejmuję: Stanu biblioteki przy uniwersytecie Warszawskim od § 90 do § 120.
BIBLIOGRAFICZNE KSIĘGI WTÓRE

Uwaga! Tekst niniejszy w języku polskim został opublikowany w roku 1825.
Stosowane słownictwo i ortografia pochodzą z tej epoki, prosimy nie nanosić poprawek niezgodnych ze źródłem!


(liczba znaczy §, litera n, notę).

Abbrewiacie 5. 13. 14. 22. abecadło p. signatury, katalog. Adam 30.
Adelung 85. akcent nad i 14. Albertrandi 37. 38. Alexy Michajłowicz 30.
Ameilhon 84. amharskie pismo 4. Amsterdam 51. 57. Andres 69. Andry-
sowicz 62. Andrzey 27 n. anonymi 79. Anshelm 17. Antoni 53. anty—
kwa 4. 12. 20. 22. Arias 84. Arsanius 63. Arteński 30 n. Artomiusz 56.
atrament 6. Audebert 50. Audifredi 81.

Baco 66. 85. Baillet 66. Balcer 61. bali 4. Bandtkie J. S. 1. 21 16.
24. 26 n. 28 n. 34 n. 35 n.69. 71. 90. J.W. 29 n. 44. Baranów 59. Barberini 81.
Barbier 79. Bartłomiej 27 n. Bartsch - 33. batrachomyoruachia 51. Baum—
garten 88. Beicbt 45. Bekk 61. Benedikt 37 n. 38. benetliktini 25. 27.
28. 29. 30. 31. 32. 41. 49. Bentkowski 31.43. Bergonzoni 122. Berko 123.
bernardini 39. 49. Bernath. 56. Bertutowicz 59. Bessel 3. Beszów 49.
Bettcber 61. bezimienni 79. z Białej 37 n. Białynicze 61. bibliofil 33.
bibliognosia 70. bibliografia 66. 69. bibliologia 70. biblioman 23. 87.
bibliotaf 87. bibliotekarstwo72. bibliotek tworzenie, formowanie 87.88.
Bielski 42. 56. Bieniszew 49. Biernacki 40. Bisio 36. Biskupsi 59.
Blastus 54 n. Bledzew 49. z Błonia 27 n. Bobrowski 42. Bodlej 81.
Bodzencin 62. z Bodzewa 27 n. Boecius 35. 91. Bogucicki 35. z Bo-
gusławic 37 n. Boliusz 39. Bolesławius 60. Borkowski 60. z Borzy-
kołwy 37. Bozdarzowski 58. brachygrafia 5. Brdow 49. Breitkopf 7.
-->
Brencius 56. Bresler 61. Brettscbnejder 38. Brocki 3o n. Broscius 28.
ag n. Brunet 70. 88. Brunsbcrg 122. Brze»'ć lit. 56. Brzezina iti3. z Brzeziny
26. Buczyński is3. Bnder 66. Budny bień. 63. 64. Bursiiu 56 n«
Butenschoen 8*. Battner 3. Butwił 131.
Carlaneas 66. Casiri 84. Castro 30. catchword 10. Obes 54. ceduły
77. ceny 18. 23. 71. 88. Oliolan 55. chalcogmfia 21. cbalcotypa
31. Chłędowski 50. Chlemlur 27 n. Chmielowski 60. Chodkie—
wicz 4o n. Cbojniewicz 6V. z Chotkowa 27 n. Chreptowicz 37. Chromiński
48. Chyliczkowski 44. 51. Cicero 64. cistersi 25. 27. 28. 2ij»
41. 49. Clement 84. Clementinua 59. coarcutio 5. Commeniu* 57.
comparatus 37. comportare 27. Corwin 53. Coste 85. Cracis 21. ery—
ptografia 4. cyfry 5. 12. Cylius 54. Czacki 31. 39. 40. 122. Czarloryski
33. 40. 44. z Czepić 27 n. Czerwieńsk 49.
Dąbrowa 62. Dąbrówka 26. 27. Dalembert 85. data rpsmu fj.
data druku 31. Daubman 53. 56. Dfbołęcki 29. Dębowski 54. Debure
66. 67. 68. de la Yalliere 88. Denina 6n. 70 n. Denis 70. 81. 88. deska
10. 20. Diderot 85. digesta 16. 2S. diplomatika od poznaw*ńia
kodeiów różna 12. diwani 4. Długosz 26. zDob 27 n. Dobroiuil 58.
Dogiel 32 u. Doliarius 21. doluiotkanie ib. 29 3a. 32. 3s n. 42. t9.
Dougird 54 a. drukarnie zakonne 61. dublet 76. duern 10. 11. Dutoit44.
Dyaszewski 60. Dyraowuki 62.63. dyssertacie 29. Dxiałyński44.
Dzików 44.
Eberf42. 70. 71.88. editio princeps a3. Ejchhorn 69. Ełert 6ib
elimowanie 27. ErscK 79. 84. 85. Escheuburg -&4. exornowanie xf.
explicit 21. 22. Ezop b1. 62 n.
Fabrieius 62. 66. Fachanx 35. Farasius G0. filigrany 8. 9. 17. nlippini
32. Filipowski 59. 60. lirokauna 4. folio 10. ii. 20. format
10. 11. 20. 22. fiaiiciszkrfiii 25. 29. Franciszek 27. Frankę 86. ł*'uger
38 11.
Gabriel 58. Gnc 27 n. Galhis 27. Gnrwotczyk 55. Gdańsk 62. Gegi
62. 88. Gesner 66. Gidle 49. Gilibert 36. Ginter 6t. Girard 34.
Głodno 3-1. 36. 42. Grzegorz 26. 27 n. Grzegorzkowic 58. Guczy 09.
Haik 60. Hamberger 69. handel 71. 88. Hebdow 4g, Heereu 72.
Heimman 66. 69. Heinsius 88. Herburt 58, Herka 20, n. herkulanskie
zwoie 7. Heyne 72.81. hierogljfy 4. 121. Hieronjin 3o n. Hilarion 54;
historia litteraria 69. hollender 9. Hołowczyc 39. Homer 5l. Horohow
41. Hufeland 85. Huuold 62. Hnssarzewski 36 n.
Jabłonowski 3i< 4ó. 122. Jakób 26. 27 n. 29, jamatto kanna 4. Jan
36.17 11. 28. 29 n. Janis 2711. Janocki31.52.33. Janowski25. Jarków ski
40. 43. 45. 122. Jaworów 58. Jaworski 61. Jędrzejów 49. Jezierski35.
jezuici 29,30. 32.33. 34, 35. 36. 41. 42. (Iluminowanie 27. z Iłży 27 n.
impensis 21. impressor 21. incipit 21. 22. inkaust 6. incunabula l9.
index 21. indijskie pismo 4. insiguia 21. instilncie 16. 25. interpunkcja
6. 12, 20. iutroligatorstwo 70. 73. Jiicher 66. Jonston 30. Józot
II. 38. italika 20. Julian 27 u. Jurkowski 29 n. Juszyński 3i, 44.
Kacrwinski 60. Kalii 66. Kalisz 31. 66. kameduli 25. 49. kamień
do pisania 6. z Kamieńca 27 n, kanonicy regularni 27. - kanony 25.
kanty 27 11. Karlińskl 56. Karcąn 64. karmelici 61. Karol XII. 30.
Karol Gust. 3o, karta 10. 11. 20. kartki katalogowe 77. kartuzy 25.
49. katalog 69. 74. 77. 81. abecadłowe 78. 81. polskich bibliotek 3a.
41. 42. 46, 47. repozytorialne 47. p. bibliogr. system. Kicinski n3.
klassyfikowanie p. system. Klonowicz 69. Klemens 27 n. Kmita 54 n.
Kuiaźnin 33. z Kobylioa 27. 27 n, Kodeń 39. kodexa p. rękopisma*
incunabulu, Kołł^taj 44 n.35.56. koiliinisgia eilukacijna 55.34. Konarski
31. Koutrym 46. Kopczyński 33. Kopiewskł51. Kopn 3. Koprzywnica 49.
zKoprzywnicy 27 11. kora7, Korejwa69. korona 60. Kortum39. Korwin
53. Korze niowsk: 44. z Kościana 27 n. Kossakowski 42. Koszutski 64.
Kotenius 56. kruoo 36. Kozłowski 48. Koimian 58. 59. z Kofmioa
38. Koźmiński 03. kradzieże 41. Kraiński 59. z Krakowa 27 n. Kraków.
biMiot. 28. 35. 38, p. uniwers, drukarnie 56. 58. 5g, 60. 63. Krasicki
43. Krasuński 61. Krokoczyński 6,0. król p. Stan. Au9. Królewiec
53. 5(>. 62. królewska bibliot. p. Stan. Au9. Królikowski 31. kroniki
26. 27. z Kroszczechowa 27 n. Krosno 62 n. Kroże 36. 122. Krug
85. z Krzechowa 27 n, Krzemieniec 34. 40. 45. 122. krzyże 5. księga
10. 11. księgarstwo 70. Kndrewicz 47. Kuraki 38. Knropatnicki 40.
kursywa 4. 12. 20. 22. Kurzelow 49. Kustosze 5. 10. 20. 22. Kwapniewski
63. Kwialkowski 40. 44.
Łaganowski 34 n. Lairę 85. Laktański 61. Laskowski 61. Łaszczow
5(\. Latalski 67, Laurentius 26, 27 n. Łazarz 58. 61. Łęczeszyce 49.
L^fpbvre 41. Lplewel3i n. 33 n. 49. Lenczewski 59.Lrnda 49. Lenski 56n.
Leopnlita 68. Lei'net 40. Lesno 67. LeTaillant 50. Lfwicki 62. Liberiiuz
56. librarie 26. librairii 27. liczbowanie 5. 10. 20. 22. 80. Li-
£ęza 61. Linde 43. 48. 49. liniowanie b. 14. z Linowiec 27 n. z Lipowej
głowy 27 11. Lipinkowski 4n. z Lipna 27 n. lisYie, 6. Lismanin
29. literatura 69. Litwiniki 36, Łopeski 60. Lubcz 54 a- Lilbień 37.
46. Łubieński 48. Lublin 61. Luboolirski 37. Lubraniec 49. Łuck
34 n. Ol. Ludewig 6&. Łnszczewski 48. Lutosław 27 n. Łufka 4a.
Lwów 38. G0. lyceUm Warsz. 43. p. Krzemieniec, łyko 7. Łysa góra
26. 50. 3ł. 4i; 49. z Łysej góry 27 n.
Mac-cartby 88. Maciej 26. 27 n. 56. p. Mateusz. Mackiewicz 36 n.
ajuskuły 4. i4. Makpwski 3o n. MaleckiTSi. Malinowski 51. 07. 60.
t1. malowidła 5. Mamonicz51. Manes 123. Manoert i3n. Marchand
84 Marchołt 52. Marcin 26. 2g n. Marek 27 n. Markiewicz 47. Ma«»
37 n. Martin 84. Massol 84. Matluui 27 n. Maternns 2711. Mateusz 270.
p. Maciej. Maurus 27 n. Mediceusz 26. Meinecke 85. membrana 6. Meninski
50. Mertens 70. Mensel 66. 70. mesikańskie pismo 4. Miasko-
•wski 58. z Miechowa 11 n. miechowici 27. 28. 32. 40. Michał 27 n. Michaltki
3o n. Międzyrzec 4ł. miejsce diuku 21. Mikołaj 27 u. Mikoszewski
40. 122. Minasowicz 32 u. minuta 4. i4. ii.issionarae 32. 56.
Mituwa 30. Mogilauy 62. Moguncia 62 n. molmaschiue 9. MonUous
84. Mosciuski 69. Moszjński 40. 122. Mrugaczewski 35. Mstow 49.
ze Mstowa 27 n. Mureup 27 n. Miu-meliua 66. Murray34n. Myliu»79.
Nagavi 4. Naramowski 121. Natide 66. 84. 'Nejcken 62. Weresiusz
60. nesqui 4. Niccolo Wiccoli 26. Niceron 661 Nicolai 61. Niehoro*
40. Wieciołkowski 56. Niegoszewski 63. Niemirycz 62 n. Nieśwież 37.
Nizolius 56. 1 Nowej przedauicy 27 n. Niesiołkowjiki 62. Nieziełkowicz
56. nota bene 5. notarii 27. noty 5. Npwogorski 60. numerowanie
p. liczbowanie.
z Obieconowa. 27 n. Obiedziński 28. Obra 48. OcliSn 53. ia3.
c Odrzykouia 27 n. Olcuin 37 n. z Olkusza 26. z Olszewa 3o n. Olszewski
5a. Opatów'28. 30. 49. zOpatowca 27 n.' Oporów 49. oprawa
księgi 11. 20. 73. 123. Orzechowski 58. Osiński 39. 5l. 56. 60. 123.
Ossoliński 40. Ostrogorski a1. Otto 36.
z Pabianic 2j a. pagiua 10. i i . 20. Pandlowski 2g, papier 7. 8. Q.
Ławełniauy 7. polski y. 17. szmaciauy 8. welinowy 9. Paprockl 55.
6J n. Paradyz ^8. Parcnt 84. pnrgamin 6. Pariit 26. 27 n. Paryi 5j.
Paszkowski 67. paulini 49. Paweł 16. 26. 27 n. Paiowski 36 n. Peignot
85. Penzel 35. Petersburg 30. 37. Pfaff 48. Pfeiffer 3. Piątkowski
63. pijarzy 32. 42. z Pilzna 29 n. Pińczów 49. z Pińska 27 n.
Pińsk 62. Piotr 27. Piotrków 49. Piotrkowcz^k % n. pismo 4. Placius
79. Płaszczewski 3o n. z Płocka 27 n. płótno 6. Poczobut 34.36.
Ł Podobicza 27. pojezuid 34 ń. 36. 42. 46. 122. z Połańca 27 n. Połock
41. 42. Polonus 27 n. Polydor 66. polyglotta 20. Poneto 123.
Poniatowski micbał 33. 34 n. p. Stan. Au9. Poryck 39. 44. Possewin
66.67. Potocki 33. 34. 48. 49. poznaczenie ksiąg 80. Poznań 56. 61.
pożyczanie .33. 83. Praga 6211. prodromus 54. z Proszowic 66. prymas
p. Poniat. prywatne biblioteki 29. 37. 39. 40. 44. z Przedanicy
27 n. Przęmęt 48. Przemys'1 122. przestankowanie 5. 12. 20.22. przestawianie
bibliotek 47. przepisywanie 26. 26. 27. PrzybyUki 35. 38.
Przybysław 27 n. Przyrow 49. przy sądzie appell. 48. psałterz 52. 123.
ptochodromus 54. Pnkszta 123. Puławy 40. 44. Pułtusk 48. Putańowicz
35» punkt nad i, i4.
Quatern, quintern.i0. 21.
Raczyński 42. Radlinski 31. Radymiński 30. Radzi wił 29. 30. 3?.
40. 62 n.. liainouai1^ 88. Hawicz 62. rej 56.' rękopismów nabywanie 26.
wbibl. Warsz. 17,91. p. Poryck, Pnławy. regesir 21. regrossowauie 27,
Begnlus 56. 61. Reimman 66." reklama 6. 10. 20. 22. repozjtorialny
katalog 47. ricliianri 10. Rochmanow 133. roczne di.\e\e 26. róerbale q.
Rogaliński 50. Rostowski 121. Rotte^mund 66. rozstawienie ksiąg 73.
74. •)$. ^^). Rożycki 61. rylec 6. z Rzeszowa 27 n. Rudbek50. runy 4.
R nsek 27 11. Itytwiany 49.
de S. pauper 2711. sale 73. Saudek 27. sanskrit 4. z Sanspowa 27 u.
Snntander 88. S;ipieha 31. 39. 40. ki. 122. Sarnow 62. Sartori 86.
Scliarfeiiberg 21. 56. 123. Mikołaj 54 n. 12.VScb.eidt 122. Sclimid 85.
scholastika 4. 12. 20. 22. Schowa 27 n. Scjn-ejber 62. Schrettingcr 72.
Schiitz 84. 85. Schwartz 10. scriptores 27. Secjnun29. Seklucian56.
seminaria 42. Sendomirz 49. Sęp 55. Serannowicz 42. Seyestre 57.
sc.ttern 10.21. Siebęnejcher 65. ,r>6. Sieciechow 27. 32. 41. 49. z Sjenna
26. 2711. Sierakowski 3J. J22.'sigla 5. 13. i4. signatury 5. 10. 20. 22.
zeSkarbimirza 27 n. zeSkarzeszowa 271J. Skotnicki 2711. skóra6. skracanie
5. 12. i4. 22. de Sław 27 n. Sliwicki 31. Slozek 60. Stuck 46.
ze Słupia 27 n. -Smieszkowicz 56. Sokół 59. Sołtvk35. Sosnkowski 27 •>.
Speroiiius 2gn. Speiser 38. 40. 47. 48. ze Spicimirza 17. 27 n. Spiczyński
56. spisywanie ksiąg 77. sposzyty 10. 11. 20. Spytek 62. »tacionarins
26. Stadmcki 40. stampator 21. Stanisław 27 n. Stanisław
August 33. 31. 35. 36. 3y. 39. 40. 50. 122. Staszic 3gt_ Stawrowieckk
123. Stella 62. stempy 9. Sternacki59. Sternak 43. Sternigelius 29 n,
stigmeologia 5. Stoi le 66. strona 10. 11. 20.. Struvius 66. 69. Stryikowski
54. 54 n. ze Strzelcy 27. Strzepczyński 26. ze Strzępina 17. 26.
Studzienna 31. Styczyński 58 n. Snleda 27 n. Sulejow t9. Swiętojerska
bibliot. 42. Święty krzyż p. Łysagóra. Swentosław 2711. Świr
d/,iń.-ki t4. Syhvauus^7 u. sjmbola 21.systeina74.76.84.85.86. zSzadka
27 u. Sznfruuiec a9. Szafrański 60. szały 73. Szamotulski 56. Szamotuły
53. Szaniec 49. Szarfenberg p. Schart'. Szarzyński 55. szczegółki
5. 12. Szczy^ielski 56. Szeliga 58. szkolne bibliot. 34. 42. 43. Szkultet
61. Szpot i 21. Szwedzi 30. x Szydłowa 27 n.
Tarnowski 44. 62. 122. tealik 4. ternion 10.21. Te3sing5i, Tlieofil
27 n. Tbeodor 54. 66. thematomachia 56. Xhie'bsut 85. tłumaczenie
27. tam u . 20. Tomasz 17. 26. 27. Tomaszewski 46. Tomicki 28.
Toruń 56. 61. Trepel ł7'n. Trepka 37 n. 53. Treter 38. triern 21.
Trzemeszno 48. Tucbolczyk g3. Turobińczyk 56. Twardoineslu 69.
Twardowski 16.121.typograf21. tyrony 5.tytuliki 5.' 10.22. tytuły 10. 21.
77- 78.
TTncialne pismo 4. 12. i4. 20. Unieiow 49. uniwersytet krakowski
26.29.30. 34. 35. 36. 38. wileński 29. 34. 46. warszawski 48. zamojski
a9. Upsal 8i- ustawienie ksiąg 73. 74. 75. 76.
Velin 6. gn. Vergili 66. Vietor a1. Vitellio25. Voigt 38. 47. TOlumen
10.11.20.22.
Wachler 70. Wąchock 50. 49. Wacław 27 n. Walenty 29 n. Waleriana
42; 7. Walii 27 n. Wargocki 56.. z Warki 27 n. z Warszawy
27 n. Warszewicki- 65. Węgierski 57. b<j n. Wehr 7. Wenecia 63 n.
Wetter 57. z Widawy 29 n. Wiecmorowski 61. wielkie młyny 49.
Wilkoszewski 35 n. Wilno 29.34.3§.46. 6u.64, Wincenty 27n. Wirzbięta
51. 56. z Wislicy 27 n. Wiszniowiecki 123. Wit 56. WitkoWski
54. 6.6 n. WHow 49. Witte 85". Włyński 35 u. z Wojczyc 27. Wojsznarowicz
57. z Woli 27 n. Wolrab 56. Wósinski59. Wróbel 52. 123.
Wuchich 38 n. 39. "Wujek 56. Wulfers 32. Wjkowski 22 n.
Zachariasz 29 n. Zacins 56. zakony a9. 30. 32.41. 48. Załuski 31.
32. 33. 37. Zamos'ć i Zamojski 29. 44. 56. Zamokło 27 n. Zanet63n.
Zaorski49..zZatora27. zatytułowanie 5. 10 n. 22. Zeglar 27. Zejler 66.
Zidek 16. Zimel il3. Żmigród 40. znaki p. filigr. insign. noty. Zollnerjj6.
Zołtarz 123. Zuchowicz 61. zwój 7. 10. Zygmunt 29. Zygm.
Au9. 29. 121. Zyznawcc 27 n. Zyznosen 27 n. Zyzowicz 60.