Bibljograficznych ksiąg dwoje

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

JOACHIMA LELEWELA


BIBLIOGRAFICZNYCH

K S I Ą G  D W O J E,

W  K T Ó R Y C H 

ROZEBRANE I POMNOŻONE ZOSTAŁY DWA DZIEŁA


JERZEGO SAMUELA BANDTKE


HISTORJA DRUKARŃ KRAKOWSKICH — TUDZIEŻ
HISTORJA BIBLIOTEKI UNIW. JAGIELL. W KRAKOWIE
A  P R Z Y D A N Y
KATALOG INKUNABUŁÓW POLSKICH.


Non haec inuostris, ut quondam, scri-
bimus hortis. Ovid. trist. I, 10. v. 37.
T o m  I

T o m  II


WILNO. NAKŁADEM I DRUKIEM J Ó Z E F A  Z A W A D Z K I E G O
TYPOGRAFA IMPERATORSKIEGO UNIWERSYTETU.

Uwaga! Tekst niniejszy w języku polskim został opublikowany w latach 1823-1826.
Stosowane słownictwo i ortografia pochodzą z tej epoki, prosimy nie nanosić poprawek niezgodnych ze źródłem!