Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry 2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry

1 - 2 - 3


ROZDZIAŁ II.


I. Dzień Pański nie przyidzie, aż świat w odstąpienie wpadnie 1 — 2. II. i obiawiony będzie Antychryst 4 — 7. III. którego zginienie opisuie 8 — 14. IV. a zatém do stateczności upomina 15 — 17.
A prosimy was, bracia! przez przyiście Pana naszego Iezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie do niego,
2. Abyście się nie zaraz dali zrażać z smysłu waszego, ani sobą trwożyć, lub przez ducha lub przez mowę, lub przez list iakoby od nas pisany, iakoby nadchodził dzień Chrystusów.
II. 3. Niech was nikt nie zwodzi[1] żadnym sposobem; albowiem nie przyidzie on dzień, ażby pierwéy przyszło odstąpienie, i byłby obiawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia.
4. Który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo co ma Boską cześć, tak iż on w kościele Bożym iako Bóg usiędzie, udawaiąc się za Boga.
5. Izali nie pamiętacie, iż ieszcze z wami będąc, o tymem wam powiadał?
6. A teraz wiecie, co przeszkadza, aby był obiawiony czasu swego.
7. Albowiem się iuż sprawuie taiemnica nieprawości, tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był z pośrzodku odięty.
III. 8. A tedy obiawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabiie[2] duchem ust swoich, i zniesie obiawieniem przyiścia swego.
9. Którego niezbożnika przyiście iest podług skutku szatańskiego, ze wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi,
10. I ze wszelkiém oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną,[3] przeto, iż miłości prawdy nie przyięli, aby byli zbawieni.
11. A przetoż pośle im Bóg skutek błędów, aby wierzyli kłamstwu,
12. Aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale sobie upodobali niesprawiedliwość.
13. Lecz my powinniśmy,[4] Bogu dziękować zawsze za was, bracia umiłowani od Pana! iż was Bóg od początku wybrał[5] ku zbawieniu w poświęceniu Ducha i w wierze prawdy,
14. Do czego was powołał przez Ewangielią naszę ku dostąpieniu chwały Pana naszego Iezusa Chrystusa.
IV. 15. Przetoż, bracia! stóycie,[6] a trzymaycie się nauki podanéy, któreyście się nauczyli, lub przez mowę lub przez list nasz.
16. A sam Pan nasz Iezus Chrystus, i Bóg a oyciec nasz, który nas umiłował,[7] i dał pociechę wieczną, i nadzieię dobrą przez łaskę,
17 Niech cieszy serca wasze i utwierdza[8] was w każdéy mowie i w uczynku dobrym.





 List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry 1 List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry 2 List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry 3