Akropolis/Dramatu Akropolis część muzyczna

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Stanisław Wyspiański
Tytuł Akropolis
Podtytuł dramat w czterech aktach
Wydawca nakładem autora
Data wyd. 1904
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Muzyka Bolesław Raczyński
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron


DRAMATU: AKROPOLIS:
CZĘŚĆ MUZYCZNA
NAPISAŁ BOLESŁAW RACZYŃSKI

AKROPOLISPOCZĄTEK AKTU PIERWSZEGO:
AKROPOLISPOCZĄTEK AKTU CZWARTEGO:
AKROPOLISZAKOŃCZENIE AKTU CZWARTEGO:
AKROPOLISARFA ZE SZCZYTU CHORU:

sVarB = { \relative a, {
 \clef "bass" \key a \major \time 4/4 a2 b4 a4 | % 2
 gis2 a2 | % 3
 <a e' a>4 \arpeggio \arpeggio \arpeggio <e' a cis>4 \arpeggio
 \arpeggio \arpeggio <gis, e' b'>4 \arpeggio \arpeggio \arpeggio <b
 fis' b>4 \arpeggio \arpeggio \arpeggio | % 4
 <e gis>4 \arpeggio \arpeggio e,4 a4 r4 | % 5
 a2 b4 a4 | % 6
 <fis cis' a'>2 \arpeggio \arpeggio \arpeggio <d a' d>2 \arpeggio
 \arpeggio \arpeggio | % 7
 <e e'>2 e'4 e,4 | % 8
 r4 e4 <a e'>4 r4 \bar "|."
} }

sVarA = { \relative a {
 \clef "treble" \key a \major \time 4/4 
\omit Score.TimeSignature <a cis e a>2 \arpeggio
 \arpeggio \arpeggio \arpeggio <b d e gis>4 \arpeggio \arpeggio
 \arpeggio \arpeggio <a cis e a>4 \arpeggio \arpeggio \arpeggio
 \arpeggio | % 2
 <gis d' e b'>2 \arpeggio \arpeggio \arpeggio \arpeggio <a cis e a>2
 \arpeggio \arpeggio \arpeggio \arpeggio | % 3
 <e' a cis>4 \arpeggio \arpeggio \arpeggio <e a cis e>4 \arpeggio
 \arpeggio \arpeggio \arpeggio <e b' e>4 \arpeggio \arpeggio
 \arpeggio <d fis b d>4 \arpeggio \arpeggio \arpeggio \arpeggio | % 4
 <b d e b'>2 \arpeggio \arpeggio \arpeggio \arpeggio <a cis e a>4
 \arpeggio \arpeggio \arpeggio \arpeggio r4 | % 5
 <a cis e a>2 \arpeggio \arpeggio \arpeggio \arpeggio <b d e gis>4
 \arpeggio \arpeggio \arpeggio \arpeggio <a cis e a>4 \arpeggio
 \arpeggio \arpeggio \arpeggio | % 6
 <cis fis a cis>2 \arpeggio \arpeggio \arpeggio \arpeggio <fis a d
 fis>2 \arpeggio \arpeggio \arpeggio \arpeggio | % 7
 <e a cis fis>4 \arpeggio \arpeggio \arpeggio \arpeggio <e a cis e>4
 \arpeggio \arpeggio \arpeggio \arpeggio <e a b e>4 \arpeggio
 \arpeggio \arpeggio \arpeggio <d e gis>4 \arpeggio \arpeggio
 \arpeggio | % 8
 <d gis b>2 <cis e a>4 r4 \bar "|."
} }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
}
<<

  \new PianoStaff <<
   \set PianoStaff.instrumentName = "Arpa"
   \set PianoStaff.midiInstrument = #"orchestral harp"
   \context Staff = "1" <<
    \context Voice = "PartPOneVoiceOne" { \sVarA }
   >> \context Staff = "2" <<
    \context Voice = "PartPOneVoiceTwo" { \sVarB }
   >>
  >>

 >> }


MELODYE AKTU DRUGIEGO:
1. PAŹ I POLIKSENA.

Hej panienko
róże krasne,
da we twoim
wianeczku. \relative g' {
 \set Staff.midiInstrument = #"piano"
 \clef "treble" 
 \key g \major 
 \time 3/8 
 g4 a8 | % 2
 b4 b8 | % 3
 c4 d8 | % 4
 b4 g8 | % 5
 c4 d8 | % 6
 b4 g8 | % 7
 a4 a8 | %8
 g4. \bar "|." 
 }


\addlyrics {Hej pa -- nien -- ko | ró -- że kra -- sne, da we two -- im wia -- necz -- ku}2. Z OKIENKA I LUTNIŚCI.

Samam se ostała
sama w pokoiku
kogóżbym czekała
powiedz mi paziku. \relative g' {
 \clef "treble" 
 \key g \major 
 \time 2/4 
g8 a8 b4 | % 2
\tieUp g8 b8 ~ b8 g8 | % 3
a8 b8 c4 | % 4 
\tieUp a8 c8 ~ c8 a8 | % 5
g8 a8 b4 | % 6
\tieUp g8 b8 ~ b8 g8 | % 7
c8 c8 a8 fis8 | % 8 
g8 g4. s4. \bar "|."
}


\addlyrics {Sa mam se | o -- sta -- "ła" | sa -- "ma w" po -- | ko -- i -- ku | ko -- "góż" -- bym | cze -- ka -- "ła" | po -- wiedz mi pa -- | zi -- ku.}3. DZWONEK KLASZTORNY.

Dzwoń dzwoneczku dzwoń
srebrem srebrny głos
niesiesz się nad toń
na wiślany wrzos.\relative g' { \autoBeamOff
 \clef "treble" 
 \key bes \major 
 \time 3/8 
 g16. [a32] bes8 [g] | % 2
 c4. \fermata | % 3
 g16. [a32] bes8 [g] | % 4
 c4. \fermata \bar "|."
 g16. [a32] bes8 [g] | % 6
 c4. \fermata | % 7
 g16. [fis32] d8 [fis] | % 8
 g4. \fermata \bar "|."
}

\addlyrics {
 "Dzwoń" dzwoneczku 
 "dzwoń" srebrem srebrny "głos" niesiesz
 "się nad" "toń" "na wi" -- ślany wrzos
}
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stanisław Wyspiański.


Muzyka jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora.