Śpiewnik kościelny/Zawitaj Matko Różańca świętego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Zawitaj Matko Różańca świętego
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ VIII.
O Najśw. M. P. Różańcowej.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 [a8] \stemDown c4. a8 | \stemUp a4 g2 | e8 g8 \stemDown bes4. \stemUp g8 | g4 f4 r4 } \break
  \stemDown c'4 c8 c8 f8 c8 | d4 d8 e8 f8 d8 | c8 d8 c4. bes8 | \break
  \stemUp a4 g4 r4 | e8 g8 \stemDown bes4. \stemUp g8 | g4 f4 r4 \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  Za -- wi -- taj Ma -- tko Ró -- ża -- ńca świę -- te -- go,
  U -- cie -- czko na -- sza, u -- cie -- czko na -- sza
  w_ży -- cia do -- cze -- sno -- ści,
  O ce -- drze czy -- sto -- ści.
}}
\addlyrics { \small {
  Przy -- by -- tku Bo -- ga w_Trój -- cy je -- dy -- ne -- go:
}}


 
Zawitaj Matko Różańca świętego,
Przybytku Boga w Trójcy jedynego:
Ucieczko nasza, ucieczko nasza w życia doczesności,

O cedrze czystości.

Najozdobniejsza różo ogrodowa,
Najprzyjemniejsza różdżko Aaronowa,
Wonna balsamo 2. balsam przechodząca,
Matko kochająca.

Za nic są w oczach naszych ziemskie rzeczy,
Gdyż nic z nich duszy naszej nie uleczy:
Lecz życie łaski 2. daje nam królowa,
Matka Różańcowa.

O jak są miłe i słodkie wyrazy,
Które śpiewamy sto piędziesiąt razy:
W tych tajemnicach 2. róża się rozwija,
Jezus i Maryja.

Wiedzieć potrzeba że Różaniec święty,
Nie ludzkie dzieło, choć od ludzi wzięty,
Lecz go natchnęła 2. dobroć niepojęta,
Sama Trójca święta.

Który za prezent Panna odebrała,
Dominikowi z rąk swoich oddała,
Przy licznych świadkach, 2. przy niebieskiej tłuszczy,
W Karkasońskiej puszczy.

Dominik święty nam zaś zafundował,
Z wielkiemi łaski, uprzywilejował
Tym którzy wiernie 2. niewinnie poczętej,
Służą Pannie świętej.

Prześliczna różo anielskiej czystości,
Chciej nas zachęcić do świątobliwości,
Byśmy tu stale 2. ciebie wychwalali,
Pilnie pozdrawiali.

Nas braci, siostry Różańca świętego,
Racz przyjąć pod płaszcz miłosierdzia twego:
Gdy Syn twój miły 2. będzie dekretować,
Raczże nas ratować.

A ci którzy się z światem pożegnali,.
A twoje Imię żyjąc wychwalali,
Niechże im świeci 2. światłość wiekuista,
O Panno przeczysta.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).