Śpiewnik kościelny/Z głębi mojego serca głos wydany

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Z głębi mojego serca głos wydany
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały rozdział Pieśni za umarłych
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ III.
Psalm pokutny z łacińskiego: De profundis.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  f2 g2 (a2) a4 a4 | a2 \fermata \stemDown a4 (bes4) | c2 bes4 a4 | bes4 (a4) g2 \fermata \bar "." \break
  \stemUp g4 g4 g4 g4 | g2 \fermata g4 (a4) | \stemDown bes2 \stemUp a4 g4 | a2 (g2) | f1 \bar "." | r1^\markup { \tiny Præludium. } 
}
\addlyrics { \small {
  Z_głę -- bi mo -- je -- go ser -- ca głos wy -- da -- ny,
  Wo -- ła o li -- tość do Pa -- na nad Pa -- ny.
}}


Z głębi mojego serca głos wydany,
Woła o litość do Pana nad Pany.

Natęż słuch Panie! nachyl do mnie ucha
Na głos mój, który wydaje ma skrucha.

Jeśli uważać będziesz nieprawości:
Któż to wytrzyma Panie? któż bez złości?

Ja widząc, że Bóg Pan nasz jest łaskawy,
Chcę z serca, jego zachować ustawy.

Pańskiemu słowu ufa moja dusza,
Że grzech odpuści, gdy się serce skrusza.

Nadzieję w dobrym Panu mam: że raczy
Grzech mój odpuścić, gdy łzy me obaczy.

Izrael ufa od świtu do zmierzchu,
Źe mu Pan litość ześle z Niebios wierzchu;

Bo miłosierdziem słynie nasz Pan luby,
A nigdy nie chce Bóg grzesznika zguby.

Ma Bóg niezmierny skarb na okupienie,
Byle nas skruszył żal za przewinienie;

Że z grzechów wszystkich, choć wielkich i wielu,
Bóg cię odkupi, ufaj Izraelu.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).