Śpiewnik kościelny/Witaj dniu święty żądany

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Witaj dniu święty żądany
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ VI.
Z łacińskiego: Salve festa dies.\relative c { \clef tenor \key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemUp e4 e4 a4. e8 | e4 d8 [e8] f4 e4 | d4 e4 f4 g4 | \break
f8 [e8] d8 [e8] f4 e4 \fermata \repeat volta 2 { e4 a4 a4. gis8 | \stemDown a4 b! c4. b8 | \break
\stemUp a4 a4 g4 f8 [e8] | d4 e4 f4 e4 \fermata }
}
\addlyrics { \small {
Wi -- taj dniu świę -- ty żą_ da -- ny! Na wszy -- stek świat
za_ -- wo_ -- ła -- ny; Gdy Pan pie -- kło bu -- rząc wsta -- je,
Zwy -- cię -- żca nie_ -- ba do -- sta -- je.
}}

Witaj dniu święty żądany!
Na wszystek świat zawołany;
Gdy Pan piekło burząc wstaje,
Zwyciężca nieba dostaje.

Oto gdy się Pan odradza,
Wszystek się z nim świat odmładza;
Wszystko z Panem swym stworzenie,
Ma swych darów przywrócenie.

Gdy Pan bowiem tryumfuje,
Każda się rzecz z nim raduje;
Drzewo liściem, kwieciem trawa,
Chwały Pańskiej moc wyznawa.

Gdy piekielne prawo znosi,
A w niebo się Pan podnosi;
Wszystko Panu chwałę daje,
Okrąg nieba, ziemskie kraje.

Bóg co był ukrzyżowany,
Wszędzie za króla przyznany,
I wszystko Stwórcy stworzenie,
Daje pokłon, modły, pienie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).