Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0141

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
135
PIEŚNI WIELKANOCNE.


Witaj dniu święty żądany!
Na wszystek świat zawołany;
Gdy Pan piekło burząc wstaje,
Zwyciężca nieba dostaje.

Oto gdy się Pan odradza,
Wszystek się z nim świat odmładza;
Wszystko z Panem swym stworzenie,
Ma swych darów przywrócenie.

Gdy Pan bowiem tryumfuje,
Każda się rzecz z nim raduje;
Drzewo liściem, kwieciem trawa,
Chwały Pańskiej moc wyznawa.

Gdy piekielne prawo znosi,
A w niebo się Pan podnosi;
Wszystko Panu chwałę daje,
Okrąg nieba, ziemskie kraje.

Bóg co był ukrzyżowany,
Wszędzie za króla przyznany,
I wszystko Stwórcy stworzenie,
Daje pokłon, modły, pienie.


PIEŚŃ VII.
Z łacińskiego: Victimæ.\relative c { \clef tenor \key d \minor
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemUp d4 cis4 d8 [e8] f4 | g4 f4 e4 d4 \fermata | a'4 g4 f4 g4 | \break
a4 f4 e4 d4 \fermata | \stemDown a'4 cis4 d4 a4 | \stemUp a4 g8 [a8] bes4 a4 \fermata | \break
g4 a4 a4 g4 | a4 f4 e4 d4 \fermata | a'4 g4 (f8 [e8]) d4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
O -- fia -- ruj -- my chwa -- łę "w wie" -- rze, 
Przy Wiel -- ka -- no -- cnej o -- fie -- rze;
Gdy Ba -- ra -- nek ow -- ce_ zba -- wił,
Chry -- stus grze -- sznym po -- kój spra -- wił. Al -- lelu -- ja.
}}