Śpiewnik kościelny/Ofiarujmy chwałę w wierze

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Ofiarujmy chwałę w wierze
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ VII.
Z łacińskiego: Victimæ.\relative c { \clef tenor \key d \minor
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemUp d4 cis4 d8 [e8] f4 | g4 f4 e4 d4 \fermata | a'4 g4 f4 g4 | \break
a4 f4 e4 d4 \fermata | \stemDown a'4 cis4 d4 a4 | \stemUp a4 g8 [a8] bes4 a4 \fermata | \break
g4 a4 a4 g4 | a4 f4 e4 d4 \fermata | a'4 g4 (f8 [e8]) d4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
O -- fia -- ruj -- my chwa -- łę "w wie" -- rze, 
Przy Wiel -- ka -- no -- cnej o -- fie -- rze;
Gdy Ba -- ra -- nek ow -- ce_ zba -- wił,
Chry -- stus grze -- sznym po -- kój spra -- wił. Al -- lelu -- ja.
}}

Ofiarujmy chwałę w wierze,
Przy Wielkanocnej ofierze;
Gdy Baranek owce zbawił,
Chrystus grzesznym pokój sprawił. Alleluja.

Z Bogiem Ojcem naszym Panem,
Srodze na nas rozgniewanym,
Pogodził nas śmiercią srogą,
Za nas lejąc krew swą drogą. Alleluja.

Śmierć i żywot zbyt przeciwną,
Bitwę zwiedli bardzo dziwną;
Żywot choć umarł prawdziwie,
Zabity wszelako żywie. Alleluja.

Maryja racz powiedzieć nam,
Coś widziała? czy żyje Pan?
Widziałam grób już żywego,
Patrzałam i na twarz jego. Alleluja.

Widziałam Pana mojego,
W chwale swej zmartwychwstałego;
Widziałam dziwne widzenie:
Aniołów, potnik, odzienie. Alleluja.

Powstał Pan kochanie moje,
Ujrzy w Galilei swoje;
Wierzmyż świętej białogłowie,
Bardziej niż złych żydów mowie. Alleluja.

Jezu Królu wiecznej chwały,
I zwyciężco okazały;
Wierzym żeś wstał z martwych żywy,
Chryste bądź nam miłościwy. Alleluja.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).