Śpiewnik kościelny/Wielbij cały świecie Maryi poczęcie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Wielbij cały świecie Maryi poczęcie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ X.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \stemUp f8. c16 f4 g8 [bes8] | a4 g4 r4 | g8 a8 \stemDown bes8 [c8] d8 [c8] | \break
  bes4 a4 r4 \bar "|." a8 bes8 c4 c4 | d8 c8 bes8 [a8] bes4 | \stemUp g8 a8 \stemDown bes4 bes4 | \break
  c8 bes8 \stemUp a8 [g8] \stemDown a4 | \stemUp f8 c8 f4 g8 [bes8] | a4 g4 r4 | \break
  g8 a8 \stemDown bes8 [c8] d8 [c8] | bes4 a4 r4 | \stemUp bes8 [g8] e4 (g4) | g4 f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Wiel -- bij ca -- ły świe -- cie, Ma -- ry -- i po -- czę -- cie,
  Czy -- ste i nie -- po -- ka -- la -- ne,
  Grze -- chem E -- wy nie -- zma -- za -- ne:
  Sła -- wna w_tym o -- bra -- zie,
  Ra -- tuj nas w_złym ra -- zie,
  O Ma -- ry -- ja.
}}


Wielbij cały świecie, Maryi poczęcie,
Czyste i niepokalane,
Grzechem Ewy niezmazane:
Sławna w tym obrazie,
Ratuj nas w złym razie,
O Maryja.

Ciebie pozdrawiamy, ciebie wychwalamy,
Bo z tobą miła zabawa,
Gdyć się winną cześć oddawa.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Nad słońce jaśniejsza, nad księżyc świetniejsza:
Całaś piękna jest Maryja,
Całaś śliczna jak lilija.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Maryja łaskawa, opiekunko prawa:
Tyś chwałą Jerozolimy,
Izrael ci ufa i my.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Panno przewyborna, cicha i pokorna:
Tyś zaszczyt ludu wiernego,
Obrona człeka grzesznego.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Ozdobo piękności, stolico mądrości:
O Maryja! o Maryja!
Niechaj nas wzgląd twój nie mija.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Sierot opiekunko, sług twoich patronko :
O panienko najcnotliwsza,
O matko najlitościwsza.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Do ciebie wzdychamy, litości błagamy:
Proś za nami Syna twego,
Aby nas zbawił każdego.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Przy twojej przyczynie, grzesznik nie zaginie:
Czart z swą złością nie przemoże,
Gdy Maryja dopomoże.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Ratuj nas Maryja, niech nas złe omija:
Racz mieć nas w swojej obronie,
Pokaż się matką przy zgonie.
Sławna w tym obrazie i t. d.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).