Śpiewnik kościelny/Szczęśliwy kto sobie Patrona

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Szczęśliwy kto sobie Patrona
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ VI.
O Świętym Józefie.\relative c {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \stemUp d4 cis4 d4 | cis8 d8 e8 f8 e8 d8 | f4 e4 f4 | \break
  e8 f8 g8 f8 e8 d8 \bar "." f4 g4 a4 | bes8 a8 a8 g8 g8 f8 | \break
  e4 f4 g4 | a8 g8 g8 f8 e8 d8 | cis4 a4 d4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Szczę -- śli -- wy, kto so -- bie Pa -- tro -- na Jó -- ze -- fa
  ma za O -- pie -- ku -- na;
  Nie -- chaj się ni -- cze -- go nie bo -- i,
  Gdy świę -- ty Jó -- zef przy nim sto -- i, Nie zgi -- nie.
}}

Szczęśliwy kto sobie Patrona
Józefa ma za Opiekuna;
Niechaj się niczego nie boi,
Gdy święty Józef przy nim stoi,
Nie zginie.

Idźcie precz marności światowe,
Boście wy do zguby gotowe;
Już ja mam nad kanar słodszego,
Józefa Opiekuna mego,
Przy sobie.

Ustąpcie, szatańskie najazdy,
Przyzna to zemną człowiek każdy,
Że choćby i samo powstało,
Piekło się na mnie zbuntowało,
Nie zginę.

Gdy mi jest Józef ulubiony,
Obrońca od każdej złej strony;
On ci mnie ze swojej opieki
Nie puści, i zginąć na wieki
Nie mogę.
 
Przeto cię upraszam serdecznie,
Józefie święty, bym bezpiecznie
Mógł mieć zgon i lekkie skonanie,
I grzechów moich skasowanie,
Przy śmierci.

Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego
Stawić się, wielce straszliwego;

Bądźże mi Józefie przy sądzie,
Kiedy mnie Bóg sądzić zasiędzie,
Patronem.

Odpędzaj precz nieprzyjaciela
Duszy mej, spraw oskarżyciela;
Kiedy mnie skarżyć, prześladować
Będzie chciał, chciejże mnie ratować,
O Święty!

Józefie! oddal czarta złego,
A Boga mnie zagniewanego
Przejednaj, o co cię serdecznie
Upraszam, bym mógł z tobą wiecznie
Królować.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).