Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0232

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Bądźże mi Józefie przy sądzie,
Kiedy mnie Bóg sądzić zasiędzie,
Patronem.

Odpędzaj precz nieprzyjaciela
Duszy mej, spraw oskarżyciela;
Kiedy mnie skarżyć, prześladować
Będzie chciał, chciejże mnie ratować,
O Święty!

Józefie! oddal czarta złego,
A Boga mnie zagniewanego
Przejednaj, o co cię serdecznie
Upraszam, bym mógł z tobą wiecznie
Królować.


PIEŚŃ VII.
O Świętym Wawrzyńcu.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f4 a4 \stemDown c4 f4. (d8) c4 | f8 d8 c4. bes8 | bes4 a4 r4 } \break
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 a8 a4. g8 | g4 f4 r4 | \stemDown a8 c8 c4. bes8 | d4 c4 r4 | \break
    \stemUp a4 g4 f4 } s2.
}
\addlyrics { \small {
  Sła -- wny I -- mie -- nia Bo -- ga mi -- ło -- śni -- ku,
  Dla wie -- cznej za -- pła -- ty, Nie zwa -- żasz na kra -- ty
  Że -- la -- zne.
}}
\addlyrics { \small {
  Mę -- żny za wia -- rę świę -- tą Mę -- czen -- ni -- ku;
}}


Sławny Imienia Boga miłośniku,
Mężny za wiarę świętą Męczenniku;
Dla wiecznej zapłaty,
Nie zważasz na kraty . . . . . . . Żelazne.