Śpiewnik kościelny/Oto Boże serc tych dwoje

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Oto Boże serc tych dwoje
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni Przygodne III
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ I.
Pod czas ślubów małżeńskich.
Przed ślubem śpiewa się: Veni Creator jak na str. 142.
Po ślubie zaś Pieśń następ. podług własnej melodyi, albo jak o ś. Cecylii, str. 864. — lub jak Postańmy tu, w Pastorał. str. 144.\relative c' {
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemDown c4. bes8 bes[ a] a4 | d4. c8 c4 bes | a c f c | \break
   bes a \stemUp a g \bar "|." g a \stemDown bes \stemUp g | \stemDown a bes c a | \break
   f' e d c | d8[ bes] \stemUp a[ g] g4 f \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
O  -- to Bo -- że serc tych dwo -- je, 
Spu -- szcza się na ła -- skę two -- ję: 
Że -- by się wier -- nie ko -- cha -- li, 
W_zgo -- dzie do śmier -- ci wy -- trwa -- li. 
} }


Oto Boże serc tych dwoje,
Spuszcza się na łaskę twoję:
Żeby się wiernie kochali,
W zgodzie do śmierci wytrwali.

Niech się licznie rozradzają,
Dziatki w służbie twej chowają:
Niech im się w życiu powodzi,
Niech im zły człowiek nie szkodzi.

A w starości po ich zgonie,
Niech znowu złączywszy dłonie,
Po nadgrodę obiecaną,
Z weselem przed tobą staną.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).