Śpiewnik kościelny/Obchodząc Jezusa dziś narodzenie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Pasterze drzymali Obchodząc Jezusa dziś narodzenie Witaj Jezu nasz kochany
Pasterze drzymali Obchodząc Jezusa dziś narodzenie Witaj Jezu nasz kochany
Kolędy

PIEŚŃ V.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\stemDown c4 c4 c4 | d4 d4 d4 | bes4 bes4 bes4 | c4 a2 \bar ":|:" \break
c4 a4 a4 | bes4 \stemUp g4 g4 | \stemDown a4 a4. bes8 | c4 c2 | \break
c4 a4 a4 | bes4 \stemUp g4 g4 | \stemDown a4 bes4.\stemUp g8 | g4 f2 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Ob -- cho -- dząc Je -- zu -- sa dziś na -- ro -- dze -- nie,
Nie -- bie -- skie i ziem -- skie dziś się we -- se -- li,
Na zie -- mi lud wszy -- stek w_nie -- bie A -- nie -- li.
}}
\addlyrics { \small {
Cie -- szy się na -- wza -- jem wszy -- stko stwo -- rze -- nie,
}}


Obchodząc Jezusa dziś narodzenie,
Cieszy się nawzajem wszystko stworzenie,
Niebieskie i ziemskie dziś się weseli,
Na ziemi lud wszystek, w niebie Anieli,

Chociaż go nie widzim jako pasterze,
W Betleem przy żłobie grając na lirze;
Jednak go wyznajem wiarą stateczną,
Że on jest pociechą naszą serdeczną.

Oddajmyż mu serca nasze za dary,
Bo on tej jedynie pragnie ofiary:
W nich on chce odpocząć jako we żłobie,
I w nich chce zamieszkać w swojej osobie.

Przydźże już nasz Jezu, oto gotowe,
Masz serce zupełnie, a nie połowę:
Które ci oddajem z wielką ochotą,
Bo ciebie ważymy nad wszelkie złoto.

O Jezu! najmilsze nasze kochanie,
Tobie się niech dusza nasza dostanie:
Życzymy, prosimy serdecznie ciebie,
Byś z nami był w życiu, my z tobą w niebie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).