Śpiewnik kościelny/Narodził się pożądany

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Witaj Jezu ukochany Narodził się pożądany Kiedy słyszę na obłokach
Witaj Jezu ukochany Narodził się pożądany Kiedy słyszę na obłokach
Kolędy

PIEŚŃ XI.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff
\stemDown a4 bes4 | c4. c8 | d4 f4 | c4. bes8 \bar "|." a8 bes8 c8 d8 | \break
c8 bes8 \stemUp a8 g8 | \stemDown bes4 \stemUp g4 | 
\stemDown c4. bes8 | a8 bes8 c8 d8 | \break
c8 bes8 \stemUp a8 g8  | \stemDown bes4 \stemUp g4 | g4 f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Na -- ro -- dził się po -- żą -- da -- ny,
Przez Pro -- ro -- ków wszy -- stkim lu -- dziom o -- bie -- ca -- ny,
Przez Pro -- ro -- ków wszy -- stkim lu -- dziom o -- bie -- ca -- ny.
}}


Narodził się pożądany,
Przez Proroków wszystkim ludziom obiecany.
Przez Proroków wszystkim ludziom obiecany.

Dla zbawienia ludu swego,
Opuściwszy łono Ojca przedwiecznego.

I niebieskie górne kraje,
Razem Bogiem i człowiekiem na świat staje.

Z czystej Panny narodzony,
I Jezusem przez Anioła przerzeczony.

W stajni pustej w sianku leży,
Dwoje bydląt nierozumnych kniemu bieży.

Osioł z wołem uklękają,
Stwórcę swego w ludzkiem ciele wyznawają.

I Anieli z nieba spieszą,
Chwałę Bogu wyśpiewując, ludzi cieszą.

Gdy to pasterze słyszeli,
Trzody swoje które paśli, odbieżeli:

A przyszedłszy do stajenki,
Kędy Jezus odpoczywał, Pan maleńki,

Oddali mu cześć i chwałę,
Przytem serca złożyli mu na ofiarę.

Otoczywszy żłobek wkolo,
Zaśpiewali dzieciąteczku pieśń wesołą.

Witaj Jezu, wieczny Boże!
Jakże ciebie ten żłobeczek objąć może.

Witaj Jezu Królu świata,
Messyjaszu pożądany długie lala.

Witaj Jezu litościwy,
Ty masz zbawić rodzaj ludzki nieszczęśliwy.

Opuściłeś skarby drogie,
Zszedłeś abyś za nas cierpiał męki srogie.

Błogosław nam Jezu drogi,
Byśmy kiedy nie zbłądzili z twojej drogi.

Wspomnij na nas gdy nie w chacie
Ujrzymy cię, ale w górnym majestacie.

Niech ci Jezu tu i wszędzie,
Józefowi i Maryi chwała będzie.

Niech ci wieczna chwała Panie,
Jako w niebie tak na ziemi nie ustanie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).