Śpiewnik kościelny/Witaj Jezu ukochany

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

PIEŚŃ X.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 4/4
\autoBeamOff
f4 g4 a8 [g8] f4 | \stemDown c'4 d4 c8 [bes8] a4 \bar ":|:" \break
\time 3/4
c8 c8 c4 d8 [c8] | bes8 bes8 bes4 c8 [bes8] | a8 a8 a4 bes8 [a8] | \break
\stemUp g8 f8 g4 c,4 | \stemDown c'4 bes8 bes8 a4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Wi -- taj Je_  -- zu u -- ko -- cha_ -- ny,
Wi -- taj mi -- łe_ dzie -- cią -- te -- czko_,
Wi -- taj śli -- czne_ pa -- nią -- te -- czko,
Wi -- taj Je -- zu.
}}
\addlyrics { \small {
Na zba -- wie_ -- nie lu -- dziom da_ -- ny:
}}


Witaj Jezu ukochany,
Na zbawienie ludziom dany:
Witaj miłe dzieciąteczko,
Witaj śliczne paniąteczko,
Witaj Jezu.

Witaj zdawna pożądany,
Od Proroków obiecany:
Witaj świata zbawicielu,
Witaj nasz odkupicielu.
Witaj Jezu.

Witaj dziecino maleńka,
Którego się piekło lęka:

Witaj ubogi sieroto,
Z którego rąk płynie złoto,
Witaj Jezu.

Witaj różdżko Aaronowa,
Witaj lasko Mojżeszowa,
Izraela przewodniku,
Witaj grzesznych pośredniku,
Witaj Jezu.

Witaj tarczo Gedeona,
Witaj skarbie Salomona,
Witaj mocy Samsonowa,
Tyś korona Dawidowa,
Witaj Jezu.

Witaj o rajski kwiateczku.
Cnego panieństwa wianeczku:
Witaj prześliczna lilija,
Tyś pachnąca konwalija,
Witaj Jezu.

Witaj o baranku cichy,
Który gładzisz świata grzechy:
Witaj Jezu winne grono,
Które dziś w żłobie złożono,
Witaj Jezu.

Leżysz w żłobie położony,
W pieluszeczki uwiniony,
Matka cię karmi piersiami,
A ty zalewasz się łzami,
Dobry Jezu.

Anieli chwałę śpiewają,
Wschodni Królowie cześć dają,

Gdy jedni dary składają,
Drudzy cię na śmierć szukają,
Dobry Jezu.

O miłości niesłychana!
O dobroci niewidziana!
Jako kwiat dziś się otwierasz,
Alić zaraz obumierasz,
Dobry Jezu.

Pójdźcie ludzie przywitajcie,
Boga w ciele oglądajcie,
Mówcie: tobe pokłon wszelki,
Należy się Boże wielki,
Dobry Jezu.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).