Śpiewnik kościelny/Msze II

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Msze II
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron
MSZE.

MSZA
Adwentowa Roratna.


Na Introit.
Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.


W czasie smutnym Adwentowym,
Czas przed przyjściem Chrystusowem,
Z żalem serca rozważajmy,
Z Patryarchami wołajmy:

»Spuśćcie nam Zbawcę niebiosa,
»Ziemię niech użyźni rosa;
»Niwa gruntu Panieńskiego,
»Niech wyda Sprawiedliwego.

 
Gdy ten głos brzmiał nieustannie,
Kazał Bóg zwiastować Pannie,
Która w skutek przyzwolenia,
Już jest blizką porodzenia.
Gdy nadchodzi ten czas błogi,
Przygotujmy Panu drogi:
Oczyśćmy z grzechów sumienia,
Na dzień jego narodzenia.

Na Gloria.

Chwała Bogu i t. d. ze Mszy Kyrie Ojcze, patrz na str. 298. — Melodyja jak tu na Introit.

Na Graduał.

Śpiewa się Proza łacińska: Mittit ad Virginem, jak na str. 390, a po każdej strofie,
lud wszystek śpiewa jedną strofę pieśni: Zdrowaś bądź Maryja, jak na str. 20.

Na Credo.

Wierzę mocno i t. d. ze Mszy Kyrie Ojcze, str. 299 — Melodyja jak tu na Introit.

Na Offertorium.

Śpiewa się dalszy ciąg Prozy: Mittit ad Virginem, z Pieśnią jak na Graduał.

Na Sanctus.

Aniołowie święci w niebie,
My na ziemi wielbim ciebie,
Boże w Trójcy niepojęty,
Śpiewając ci: Święty, Święty.

Pełne są nieba twej chwały,
Pełna ziemia i świat cały:
Wszystko jest dziełem twej ręki,
Wszystko ci niesie cześć, dzięki.

Po Podniesieniu.

Bądź o Jezu! pochwalony,
W Sakramencie utajony:
Na twarz przed tobą padamy,
Tobie Hosanna śpiewamy.

Tyś dla naszego zbawienia,
Wielkie dzieło odkupienia,
Spełnił raz na krzyżu krwawie,
Toż nam dziś wznawiasz bezkrwawie.

Na Agnus.

Baranku Boży i t. d. ze Mszy Kyrie Ojcze, str. 302.

MSZA
Na Boże Narodzenie Pasterska.


Na Introit.
Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie Pasterze, Bóg się wam rodzi;
Czemprędzej się wybierajcie,
Do Betleem pospieszajcie,
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
Z wszyslkiemi znaki danemi sobie:
Jako Bogu cześć mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

Ach witaj Zbawco zdawna żądany!
Cztery tysiące lat wyglądany:
Na ciebie Króle, Prorocy
Czekali, a tyś tej nocy,
Nam się objawił.

I my czekamy na ciebie Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed tobą,
Wierząc żeś jest pod osobą
Chleba i wina.

Na Gloria.

Pienia Aniołów brzmią pod niebiosy,
Śpiewajmy z niemi wspólnemi głosy:
Chwała Bogu w wysokości,
A ludziom na tej nizkości,
Niech pokój będzie.

Ojcze przedwieczny, Królu na niebie!
Coś nam dał Syna, wielbimy ciebie:
Chwała Bogu i t. d.

O Synu Boży! przyjm dziękczynienie,
Za twoje dla nas dziś narodzenie.
Chwała Bogu i t. d.

Ty w chwale Ojca sam jesteś Święty,
Wraz z Duchem święlym Bóg niepojęty.
Chwała Bogu i t. d.

Na Graduał.

Śpiewa się jedna lub dwie strofy Pieśni: Gdy się Chrystus rodzi, jak na str. 772.

Na Credo.

Wierzę w jednego Boga na niebie,
Ojca, co ten świat stworzył dla siebie:
I w Jezusa Syna jego,
We wszyslkiem Ojcu równego,
Pana naszego.

Który chcąc zbawić nas ludzkie plemię,
Z górnych niebiosów zstąpił na ziemię:

  Z Ducha świętego poczęty,

Rodzi się między bydlęty,
Z Maryi Panny.


Klęcząc.


Umarł, a potem gdy powstał żywy,
Wzniósł się do nieba, Bóg, człek prawdziwy:
Zkąd, gdy trąba na sąd wzbudzi,
Przyjdzie sądzić wszystkich ludzi,
W dzieli ostateczny.

Zarówno wierzę w Ducha świętego,
Od Ojca, Syna, pochodzącego:
Wierzę Kościół, w nim zbawienie,
Wierzę grzechów odpuszczenie,
I żywot wieczny.

Na Offerotorium.

Śpiewa się dalszy ciąg Pieśni: Gdy się Chrystus rodzi.

Na Sanctus.

Śpiewajcie wespół głosami swemi,
Anieli w niebie, a my na ziemi:
Święty, Święty, zawsze Święty,
Bóg zastępów, niepojęty
W swym Majestacie.

Pełne są nieba Boże twej chwały,
Pełna jest ziemia, pełen świat cały:
Niechaj wszystko się zdumiewa,
Niechaj wszystko Święty śpiewa
Bogu naszemu.

Po Podniesieniu.

Zawitaj Jezu dziś narodzony,
A w Sakramencie tym utajony:
Padamy na twarz przed tobą,
Wierząc żeś jest pod osobą
Chleba i wina.

Błogosławiony! coś dla nas przyszedł,
Z czystych wnętrzności panieńskich wyszedł:
Tobie śpiewamy Hosanna,
Którego zrodziła Panna
Nienaruszona.

Na Agnus.

Baranku Boży! co ludzkie winy
Przyszedłeś gładzić, Boże jedyny!
I zaraz od urodzenia,
Rozpoczynasz swe cierpienia,
Przepuść nam Panie.

Baranku Hoży! co świata długi,
Przyjąłeś na się w postaci sługi,
I wypłacasz nadobficie,
Poświęcając za nas życie,
Przepuść nam Panie.

Baranku Boży! niepokalany,
Coś za nas poniósł na krzyżu rany:
Do ciebie grzeszni wołamy,
Twojej litości błagamy,
Przepuść nam Panie.MSZA
Na Boże Narodzenie zwyczajna.


Na Introit.


Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.


Bogu dziękczynne głosy,
Wznośmy dziś pod niebiosy,
Że nam dał na świat Syna swojego,
W Bóstwie jemu równego,
Boga prawdziwego.

Choć równy Ojcu w Bóstwie,
Rodzi się dziś w ubóstwie,
Pałac ma, kącik lichej stajenki,
Za tron ręce Panienki,
A słudzy wół, osioł.

O Tajemnico święta!
Rozumem niepojęta,
Żeby Bóg tak nie pomniał o sobie,

Dał się położyć w żłobie,
Na garści barłogu.

Lecz wiemy dobrze z wiary,
Twoje Boże zamiary:
Przyjąłeś za nas grzesznych karanie,
Przyjm i podziękowanie,
Od ludu twojego.

Na Gloria.

Z Aniołami śpiewajmy,
Bez końca powtarzajmy:
Chwała bądź Bogu na wysokości,
A ludziom na nizkości
Pokój pożądany.

Ojcze przedwiecznej chwały!
Niech ci śpiewa świat cały:
Chwała bądź i t. d.

Żeś Dam dziś jedynego
Zesłał Syna twojego.
Chwała bądź i t. d.

Tyś Bogiem niepojętym,
Z Synem i z Duchem świętym.
Chwała bądź i t. d.

Na Graduał.

Śpiewa się jedna strofa Pieśni: Niepojęte dary, str. 47.

Na Credo.

Wierzę w Boga jednego,
Ojca wszechmogącego,
Który dał wszystkim rzeczom istnienie,

Przez słowa wymówienie:
Stań się, i stało się.

Wierzę i w Syna jego,
Jemu współistotnego:

Ten z Ducha najświęlszego wcielony,

Dla nas jest narodzony,
Z Maryi Dziewicy.


Klęcząc.Po śmierci zmartwych powstał,
W niebie tron chwały dostał:
Ztamtąd zaś przyjdzie w dzień ostateczny,
Złych pośle w ogieli wieczny,
A dobrym da niebo.

Wierzę w Ducha świętego,
Od obu idącego:
Wyznawam Kościól tylko jedyny,
W którym się gładzą winy,
I żywot bez końca.

Na Offertorium.

Śpiewa się dalej Pieśń zaczęta na Graduał.

Na Sanctus.

Bezustannemi głosy,
Wyśpiewujmy w niebiosy:
Święty Bóg, Święty, Święty w Istności,
W dziełach swej wszechmocności,
Pan zastępów, mocy.

Pełne są jego chwały,
Niebo, ziemia, świat cały:
Majestat niczem nieogarniony,
Rozumem niezgłębiony,
Myślą niepojęty.

Po Podniesieniu.

Cześć ci Boską dajemy
O Jezu! i wierzemy:
Ześ tu jest w chleba, wina osobie,
Ten sam coś leżał w żłobie,
Dla nas narodzony.

A pamiątkę twej męki,
Niosąc za okup dzięki,
Obchodzim w tej najświętszej ofierze,
Która ważność swą bierze,
Z ofiary krzyżowej.

Na Agnus.

O Baranku bez winy!
Synu Boga jedyny,
Co gładzisz grzechy świata wszystkiego,
Wzruszony nędzą jego,
Zlituj się nad nami.

O Baranku nasz Panie!
Co poniosłeś karanie:
Grzechy cię nasze na krzyż przybiły,
Krew świętą wytoczyły,
Zlituj się nad nami.

Baranku Boże żywy!
Pokarmie dusz prawdziwy
Co się nam na pożywanie dajesz,
I posiłkiem się stajesz,
Daj nam żywot wieczny.MSZA
W czasie Wielkiego Postu.


Na Introit.


Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.


Już się zaczyna ofiara
Która jak nas uczy wiara,
Raz się, raz się odprawiła krwawie,
Teraz, teraz wznawia się bezkrwawie.

Na ten widok męki Pana,
Co jest we mszy przedstawiana,
Niech się serca naszc kruszą,
Niech się do żalu poruszą.

Bo kogóż nie przejmie trwoga,
Na wspomnicnie śmierci Boga,
Kiedy konał wśród cierpienia,
Na krzyż wbity od stworzenia.

Płaczem dziś Jezu nad tobą,
Zapłaczmy raczej nad sobą:
Wszak to nasze grzechy były,
Które cię tak zamęczyły.

A i teraz gdy grzeszemy,
Na nowo cię krzyżujemy:
Co to za niewdzięcznoć sroga,
Wznawiać krwawe rany Boga.

O Jezu! przez twe zasługi,
Zgładź nam grzechów naszych długi,
A my tobie stanowimy,
Że cię już nie obrazimy.

Na Graduał.

Śpiewa się trzy razy: Któryś cierpiał i t. d. na str. 72.

Na Credo.

Wierzę mocno, ze Mszy Kyrie Ojcze, patrz na str. 299. — Melodyja jak: Ojcze Boże.

Na Offertorium.

Śpiewa się jedna lub dwie strofy jakiej Pieśni o Męce Pańskiej, np. Ogrodzie oliwny, lub Będąc przestraszony.

Na Sanctus i po Podniesieniu.

Aniołowie i t. d. ze Mszy Adwentowej na str. 912. — Melodyja jak tu na Introit. — lub Święty! ze Mszy Kyrie.

Na Agnus.

Baranku Boży, ze Mszy Kyrie Ojcze, str. 302. — Melodya jak: O duszo wszelka.
UWAGA. MSZA II na wielki Post: Nuż wszyscy, str. 687.


MSZA
W czasie Wielkanocnym.


Na Introit.


Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.


Wśród radości i wesela,
Z zmartwychwstania Zbawiciela,
Bogu cześć i chwałę dajmy,
Wspólnemi głosy śpiewajmy: Alleluja.

Chrystus Pan zmartwychwstał żywy,
Dowiódł że jest Bóg prawdziwy,
Pohańbił swe przeciwniki,
Uradował zwolenniki . . Allel.

Nas z mocy piekła wykupił,
Śmierć zwyciężył, otchłań złupił,
Wydarł jeńce i samego
Pojmał księcia piekielnego . . Allel.

Tej radości i Anieli,
Co byli przy grobie w bieli,
Uczestnikami się stali,
I niewiasty pocieszali . . Allel.

Cieszmy się więc chrześcijanie,
Bo gdy przyjdzie zmartwychwstanie,
Jeźli z Chrystusem cierpiemy,
Tak jak on zmartwychwstaniemy . . Allel.

A jak Chrystus grób porzucił,
Więcej do niego nie wrócił,
Tak my z grzechów powstawajmy,
Więcej do nich nie wracajmy . . Allel.

Na Gloria.

Chwała Bogu, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 298. — Melodyja jak tu na Introit.

Przed Ewangliją.

Śpiewa się: Przez twoje święte i t. d. patrz na str. 128.

Na Credo.

Wierzę mocno, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 299. — Melodyja jak tu na Introit.

Na Offertorium.

Śpiewa się Pieśń: Chrystus Pan, i t. d. na str. 133. lub inna.

Na Sallctlls i po Podniesieniu.

Aniołowie i t. d. ze Mszy Adwentowej, patrz na str. 912. Melodyja jak tu na Introit.

Na Agnus.

Baranku Boży, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 302.


MSZA
Na Zielone Świątki.


Na Introit.
Melodyja następująca lub Wielkanocna z dodaniem Alleluja.


Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.
Pamiątkę dnia Świątecznego,
Zesłania Ducha świętego,
Z kościołem dziś obchodzimy,
I dawcę darów wielbimy.

W tym dniu gdy się wraz modlili
Apostołowie, w tej chwili
Szum powstaje — płomieniste
Widzą języki ogniste.

Boskim ogniem zapaleni,
Duchem świętym napełnieni,
Śmiało wśród tłumu wielkiego,
Głoszą ukrzyżowanego.

Piotr święty jednem kazaniem,
Ducha świętego działaniem,

Tak wpływa na słuchające,
Iż nawraca trzy tysiące.

A gdy mają rozkaz dany,
Rozejść się między pogany,
Tam mocą słowa i cudów,
Nawracają mnóstwo ludów.

Twoje to są dziwne sprawy,
Duchu święty Boże prawy,
Spuść i na nas twe promienie,
A wnet znikną błędów cienie.

Na Gloria.

Chwała Bogu, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 298. — Melodyja jak tu na Introit.

Przed Ewangeliją.

Śpiewa się jedna strofa Prozy: Zstąp Duchu przenajśw. str. 146.

Na Credo.

Wierzę mocno, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 299. — Melodyja jak tu na Introit.

Na Offertorium.

Śpiewa się dolszy ciąg Prozy: Zstąp Duchu przenajśw.

Na Sanctus i po Podniesieniu.

Aniołowie i t. d. ze Mszy Adwentowej, patrz na str. 912. — Melodyja jak tu na Introit.

Na Agnus.

Baranku Boży, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 302.


MSZA
Na Boże Ciało
i podczas 40sto godzinnego nabożeństwa.


Na Introit.


Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.
Przyjmij od nas pokłony,
O Jezu utajony,
W tym najświętszym Sakramencie,
Nam wystawiony.

Jak najmocniej wierzymy,
Żeś tu jest nie wątpimy,
Z duszą, z ciałem, z Bóstwem swojem,
Choć nie widzimy.

Ty wszystek skarb mądrości,
Całą moc wszechmocności,
Wyczerpnąłeś na ten pokarm,
Dla nas z miłości.

Niech ci brzmi wdzięczne pienie,
Za to ustanowienie,
Najświętszego Sakmmentu,
Nam na zbawienie.

Na Gloria.

Chwała ci Boże w niebie!
My lud twój wielbim ciebie:
Wspierajże nas łaską swoją
W każdej potrzebie.

Dzięki tobie składamy,
Chwałę twą ogłaszamy,
Ojcze Boże! bo cię Królem
Nieba być znamy.

O Jezu dobrotliwy,
Synu noga prawdziwy,
Który gładzisz grzechy świata,
Bądź litościwy.

Bo ty sam jesteś święty,
Wiecznością nieobjęty,
Wespół z Ojcem, z Duchem świętym,
Bóg niepojęty.

Na Graduał.

Śpiewa się jedna strofa Pieśni: Chwal Syonie, podług swej melodyi, jak na str. l65. lub inna.

Na Credo.

Wierzę w Boga prawego,
W trzech osobach jednego,
W Ojca który niebo, ziemię
Stworzył z niczego.

I w Słowo niestworzone,
Ale z Ojca zrodzone,
W Jezusa Pana naszego,
Wespół z nim czczone.

Ten nędzą ludzką tknięty,
Duchem świętym poczęty,
Narodził się z czystej Panny,
Między bydlęty.

Klęcząc.


W mękach umarł zbolały,
Zmartwychwstał pełen chwały,
Wstąpił w niebo, ztamtąd przyjdzie
Sądzić świat cały.

Wierzę w Ducha świętego,
Jako w Boga prawego:
Oczekuję ciał powsiania,
Życia wiecznego.

Na Offertorium.

Śpiewa się dalszy ciqg Pieśni na Graduał zaczęte.

Na Sanctus.

Święty Bóg, Święty, Święty,
Niech każdy czcią przejęty,
Śpiewa z nami, Pan zastępów,
Bóg niepojęty.

Na odblask jego chwały,
Zdumiewa się świat cały:
Przed ogromem Majestatu
Pada struchlały.

Po Podniesieniu.

Oto już wykonana,
Niepojęta przemiana,
Chleba w ciało, a wina w krew
Jezusa Pana.

Więc, jako przykaz mamy,
Śmierć twoją wspominamy,
A upadłszy nizko na twarz,
Dzięki składamy.

Na Agnus.

Któryś za ludzkie syny,
Poniósł śmierć z ich przyczyny,
Baranku niepokalany,
Odpuść nam winy.

Tyś Ojcowskie kochanie,
Tyś nasze przebłaganie,
Baranku niepokalany,
Daruj karanie.

Karmisz nas ciałem twojem,
Napawasz krwi swej zdrojem,
Baranku niepokalany,
Obdarz pokojem.

Aby w dzień ostateczny,
Każdy z nas był bezpieczny,
Daj się nam godnie pożywać
Na żywot wieczny.

Na Przeżegnanie.

Niech będzie pochwalony,
Sakrament wystawiony,
Teraz, zawsze i po wszystek
Czas nieskończony.


UWAGA. Msza II na Boże Ciało: U podnóżka, str. 683.


MSZA
Na Uroczystości N. M. P.


UWAGA. W pierwszym wierszu na Introit stosownie do Święta, kładzie się jeden z następujących wyrazów: Narodzenia — Zaślubienia — Zwiastowania — Nawiedzenia — Oczyszczenia — Wniebowzięcia — Poczęcia twojego — Szkaplerza świętego — Różańca ś. — lub ogólnie: Dzisiaj święta twego — Dziś wspomnienia twego.


Na Introit.
Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.
Przy obchodzie * * * * twego,
o Maryja czysta Dziewico!
Kościół wpośród pienia wesołego,
Czci twą pamięć Bogarodzico!
I ofiarę do Boga zanosi,
Pomny zasług o wstawienie prosi,
A przejęty wielką radością,
Pokłon daje z uczciwością.

Dzisaj w niebie Aniołowie święci,
Uwielbiają swoją Królowę,
Tajemnicy podziwieniem zdjęci,
Wyśpiewują pieśni jej nowe:
Witaj Panno bez grzechu poczęta,
Witaj przy swem narodzeniu święta,
Witaj pełna łaski i chwały,
Przybytku Boga wspaniały.

Na Gloria.

Chwała Bogu na wysokiem niebie,
A na ziemi pokój ludowi,
Wielbimy cię, błogosławim ciebie,
Ku czci twojej zawsze gotowi
Boże Ojcze, Królu wiecznej chwały,
Któryś stworzył z niczego świat cały,
Dzięki winne tobie składamy,
Bo z rąk twoich wszystko mamy.

Który siedzisz na Ojca prawicy,
Synu Boży jednorodzony,
Do ciebie głos podnosim grzesznicy,
Przyjmij pokłon nasz uniżony:
Boś ty sam jest wespół z Duchem świętym,
W chwale Ojca Bogiem niepojętym,
A istność twa zawsze będąca,
Nie zna początku ni końca.

Przed Ewangeliją.

Bądź po wszystkie wieki pozdrowiona,
Przenajświętsza Panno Maryja,
Iż przez Syna twego przyniesiona
Światu, Boska Ewangelija:
Której zawsze nabożnie słuchajmy,
A co uczy, wiernie wypełniajmy,
Bo ten tylko nieba dostanie,
Kto jej pełni rozkazanie.

Na Credo.

Wierzę mocną, niezachwianą wiarą,
W Boga w Trójcy świętej jednego;
Ojca, który pod wagą i miarą
Wszystko mądrze stworzył z niczego:
I w Jezusa Syna mu równego,
Światło z światła, Boga prawdziwego,
Który zstąpił z nieba na ziemię,
Oswobodzić ludzkie plemię.

Sprawą Ducha świętego poczęty,
Narodził się z Panny Maryi,
Cierpiał za nas na krzyżu rozpięty,

Klęcząc

I tak umarł na Kalwaryi:
Pogrzebiony, potem zmartwych powstał,
Wstąpił w niebo i tron chwały dostał,
W dzień ostatni na sąd się zjawi,
Złych potępi, dobrych zbawi.

Również wierzę i w Ducha świętego,
Z którego łask płyną potoki,
Z Ojca, z Syna wraz pochodzącego,
Który przez swe mówił proroki.

Wierzę jeden Kościół na zbawienie,
I w nim tylko grzeehów odpuszczenie,
Wierzę ciała zmartwych powstanie,
Chwały wiecznej otrzymanie.

Na Offertorium.

Przyjmij Ojcze ten dar chleba, wina,
Z rąk kapłana w Kościele nowym,
Jakoś przyjął z rąk Maryi Syna,
Niegdyś w starym Salomonowym:
Wszakże ten sam ofiarę sprawuje,
Ten się za nas tobie ofiaruje,
Ten ołtarzem, ten jest kapłanem,
Ten ofiarą, Bogiem, Panem.

Niech ta święta ofiara o Boże,
Wyjedna nam twe przebłaganie,
Nieudolność naszą niech wspomoże,
Niech odpuści grzechów karanie:
A w doczesnem na ziemi pobyciu,
Zachowuje przy zdrowiu w tem życiu,
Byśmy wpośród ziemskiej swobody,
Służyli ci bez przeszkody.

Na Sanctus.

Zaśpiewajmy: Święty, Święty, Święty,
Pan zastępów, Bóg nieskończony,
W Majestacie swoim niepojęty,
W radach tajny i niezgłębiony:
Na którego ogarnienie chwały,
Niebo, ziemia i świat jest zamały,
Uwielbiaj go wszystko stworzenie,
Śpiewaj Świfty! nieskończenie.

Po Podniesieniu.

Przyjmij pokłon Boże utajony
Pod znakami chleba i wina,
Tyś jest Ojca Syn jednorodzony,
W tobie ufność nasza jedyna:
Pomniąc na twą mękę i cierpienia,
Krew wylaną za nas dla zbawienia,
W tej ofierze śmierć twą głosimy,
Za okup dzięki czynimy.

Na Agnus.

O Baranku Boży! któryś winy
Przyszedł gładzić, co świat zgubiły,
Sam poległeś śmiercią z ich przyczyny,
Grzechy nasze cię zamęczyły:
Ulituj się nad nędznem stworzeniem,
Daj żal szczery z życia poprawieniem,
Abyśmy się grechów pozbyli,
Więcej ich nie ponowili.

O jak wielka miłość twoja Panie!
Nie dość że się człowiekiem stałeś,
Nie dość żeś wziął na siebie karanie,
Lecz się jeszcze na pokarm dałeś:
Któżby cię śmiał brać na pożywanie,
Gdyby nie twe groźne przykazanie,
Spraw to gdy nas wzywasz do siebie,
Niech godnie przyjmujem ciebie.MSZA II
Na Uroczystości N. M. P.


Na Introit.


Uwaga. W miejsce prózne oznaczone gwiazdkami, kładzie się wyraz stosowny do Uroczystości, jak na Muszy poprzedzającej.


Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.
Melodyja II.
Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.

Przedziwna Matko Słowa wcielonego,
Tyś wielbień naszych dziś celem,
Kiedy pamiątkę * * * * twego,
Obchodzi kościół z weselem:
Przyjmij więc od nas któreć wznosim pienia,
Ku czci i chwale twojego Imienia,
Maryja czysta dziewico.

Tyś się nam stała wszyslkieh cnot przykładem,
Abyśmy z ciebie wzór brali,
Kto twoim wiernie poslępuje śladem,
Ten tylko godnie cię chwali:
Uproś nam twoich cnót naśladowanie,
Pokorę, czystość, Jezusa kochanie,
O święla Panno Maryja.

Na Gloria.

Chwała ci Boże niech będzie na niebie,
A pokój ludziom na ziemi,
Z całego serca uwielbiamy ciebie,
Sławimy głosy wspólnemi:

Królu niebieski, Ojcze wszechmogący,
Boże przedwieczny granic nieznający,
Tobie dziś dzięki składamy.

O Synu Boży u Ojca jedyny!
O Jezu Chryste nasz Panie!
Który całego gładzisz świata winy,
Przyjmij to nasze błaganie:
Boś ty sam święty, sam najwyższym Panem,
Wraz z Duchem świętym w szczęściu nieprzebranem,
I w chwale Ojca twojego.

Na Graduał.

Śpiewa się jedna strofa Pieśni o NMP. O Maryja Matko B. jak na str. 212. lub innej stosownie do Uroczystości.

Na Credo.

Wierzę w jednego Boga przedwiecznego,
W Ojca co stworzył świat cały,
Wierzę w Jezusa Syna mu równego,
Wspólnej natury i chwały:
Który w litości swojej nieprzebrany,
By naród ludzki czartu zaprzedany,
Wybawił z wiecznej niewoli;

Zstąpił na ziemię, przyjął nasze ciało,
Z Maryi czystej dziewicy,
Ducha świętego sprawą to się stało,
Mocą najwyższej prawicy:

Klęcząc

Umarł, zmartwychwstał, zasiadł na niebiosach,
Ztamtąd, gdy trąba w swych chrapliwych głosach
Ozwie się, przyjdzie świat sądzić.

Wierzę zarówno i w Ducha świętego,
Który od obu pochodzi,
Boga prawego, ożywiającego
Który przez łaskę nas rodzi:
Wierzę powszechny kościół, w nim zbawienie,
Wierzę w dzień sądny zmarłych ciał wskrzeszenie,
Wierzę i żywot bez końca.

Na Offertorium.

Śpiewa się dalszy ciąg Pieśni zaczętej na Graduał.

Na Sanctus.

Wszystkie stworzenia w połączonych głosach,
Zabrzmijcie Panu pieśń chwały,
Święty Bóg, Święty, Święty na niebiosach,
Którego dziełem świat cały:
Majestat jego niczem niezmierzony,
Nie ogarną go światów milijony,
Święty Bóg, Święty Sabaoth.

Po Podniesieniu.

Padamy na twarz o Jezu przed tobą,
Coś zstąpił z nieba w tej chwili,
Który pod chleba i wina osobą
Ukrytyś, choć nas zmysł myli,
Jednak wierzymy dla słowa twojego,
I śpiewamy ci z serca uprzejmego:
Hosanna na wysokości.

Na Agnus.

 
Baranku Boży, który świata winy
Przyszedłeś gładzić z miłości,
I zaprzedane czartu ludzkie syny
Przemienić w synów świalłości:
Racz nam odpuścić nasze przewinienia,
Ustrzedz od zguby, przywieść do zbawienia,
Racz się zmiłować nad nami.

Baranku Boży, który grzechów kary
Należące się każdemu,
Zasługą krwawej na krzyżu ofiary
Wypłacasz Ojcu twojemu:
Racz nam darować zaciągnione długi,
Przez nieskończone męki twej zasługi,
Racz się zmiłować nad nami.

Baranku Boży, dusz naszych kochanie,
Co na nas zlewasz łask mnóstwo,
I jeszcze dajesz nam na pożywanie
Ciało, krew twoją i Bóstwo:
Spraw to abyśmy godnemi się stali,
I czystem sercem ciebie przyjmowali.
Potem cię wiecznie chwalili.MSZA
Na Uroczystości ŚŚ. Pańskich.


Na Introit.

Uwaga W miejsce próżne oznaczone gwiazdkami kładzie się imię świętego albo świętej którego się pamiątka obchodzi, np. Stanisław, Antoni, Jadwiga, i t. p. — Jeżeli zaś imię jest jednosylabowe, to się śpiewa: Ponieważ tam Piotr ś. — jeżeli dwusylabowe, to: Ponieważ Marcin ś. — jeżeli czterosylabowe, to: Gdy Sebastyan ś. —


Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.


Dziś radość na Syonie,
Gdy tam * * * święty
święta
Po swym chwalebnym
męczeńśkim
zgonie
Do chwały świętych wzięty
wzięta,
Do chwały świętych wzięty
wzięta.
Z którego
Dla której
zasług wielkich,
Radują się Anieli,

I dawcę darów wszelkich,
Uwielbiają weseli.

Wyznawcy, Męczennicy,
I święlych Panien grono,
Radości uczestnicy,
Cześć niosą nieskończoną.

I my dziś wespół z niemi,
Wielbimy Boże ciebie,
Ufając iż z świętemi,
I nas umieścisz w niebie.Na Gloria.

Niech Bogu w niebie chwała,
Brzmi nigdy nieskończona:
Niech ziemia spocznie cała,
Pokojem obdarzona.

My dziś chwalimy ciebie,
My ciebie uwielbiamy,
O Ojcze coś jest w niebie!
My dzięki ci składamy.

O Synu Boży, Panie!
Coś u Ojca jedyny,
Tyś nasze przebłaganie,
Racz gładzić nasze winy.

Bo tym sam jesteś świętym,
Ty sam prawdziwym Bogiem,
Wraz z Duchem niepojętym,
U Ojca w szczęściu błogiem.

Na Graduał.

Śpiewa się jedna strofa pieśni o tym świętym luh świętej, którego się pamiątkę obchodzi: albo bierze się Graduał ze Mszy której z Przygodnych wraz z melodyją.

Na Credo.

W jednego Boga wierzę,
W Ojca wszechmogącego,
Z którego bytność bierze,
Co tylko stworzonego.

I w Syna mu równego,
Co zstąpił na tę ziemię
Od tronu ojcowskiego,
By zbawił ludzkie plemię.

Ten nad bieg przyrodzony,

Cudownie jest poczęty,
I z Panny narodzony,
Bóg prawy, niepojęty,

Klęcząc

Po śmierci zmartwychpowstał,
A potem wszedł do chwały,
I sędzią wszystkich został,
Da wyrok na świat cały.

Zarówno bez zachwiania,
Wierzę w Ducha świętego,
I czekam zmartwychwstania,
I życia szczęśliwego.

Na Offertorium.
Śpiewa się dalszy ciąg pieśni zaczętej na Graduał, albo bierze się Offertorium ze Mszy której z Przygodnych.
Na Sanctus.

Śpiewajmy z Aniołami:
O święty, święty, święty,
Pan co włada mocami,
W istności niepojęty

Majestat jego wielki,
I nigdy niezgłębiony,
Zdumiewa rozum wszelki,
Bo jest nieogarniony.

Po Podniesieniu.

O Jezu utajony!
W najświętszym Sakramencie,
Bądź od wszystkich uczczony,
Dziś i w każdym momencie.

Hosanna ci śpiewamy,
Coś zstąpił z wysokości,
Pamiątkę rozważamy,
Ku nam twojej miłości.

Na Agnus.

 
Baranku Boży, Panie!
Błagamy cię ze łzami,
Niech twoje zlitowanie,
Pokaże się nad nami.

Śpiewa się trzy razy.


uwaga. Na Mszach przygodnych dla odmiany w śpiewaniu, można brać z innej Mszy Graduał i Offertorium, albo Sanctus i po podniesieniu.


MSZA
Za Umarłych.


Na Introit.
Melodyja następująca lub ze Mszy: Przy tem martwem.
Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.


O Boże przedwieczny! — Odpoczynek wieczny,
Daj duszom wiernych;
Które przez cierpienia — Gładzą przewinienia,
W mękach niezmiernych.

Cięższe są ich męki — Które z twojej ręki,
Ponosić muszą
Niżeli owego — Joba cierpiącego,
Więc niech cię wzruszą.

Minął czas zasługi — Same tylko długi
Im się zostały,
Nic już nie wyproszą — Lecz tylko ponoszą,
Ognia upały.

Przeto my o Panie! — Prosimy cię za nie,
Przez Syna twego,

Skróć onych cierpienia — Wyzwól ich z więzienia,
Tak straszliwego.

Na Graduał.

Słowo twoje święte — Duchem twym natchnięte,
Uczy nas Panie:
Że jest rzecz zbawienna — A tobie przyjemna,
Modlić się za nie.

Judasz Machabejski — Hetman Izraelski,
Mąż znamienity,
Posłał wielkie dary — Bogu na ofiary,
Za lud pobity.

I któżby takiego — Przykładu zacnego,
Nie naśladował:
Ktoby się nad swemi — Bliźniemi zmarłemi,
Rad nie zmiłował.

Albowiem są długi — które na świat drugi
Gdy się zostaną,
Zmazane być mogą — krwią Jezusa drogą,
Za nas wylaną.

Na Offertorium.

Przyjmij tę ofiarę — Na twoją cześć, chwałę,
Przedwieczny Boże,
Nad którą zacniejszej — Tobie przyjemniejszej,
Świat mieć nie może.

Tę ci oddajemy — I ofiarujemy,
Na ublaganie
Twej sprawiedliwości — Zgładź zmarłych krewkości,
Daruj karanie.

Niech przez jej zasługi — Spłacą swoje długi,
Osiądą w niebie,

I tam ze świętemi — Pieniami wspólnemi,
Niech chwalą ciebie.

Nam zaś w tym żywocie, — Udzielaj przy cnocie,
Łask w obfitości,
A długi co mamy — Niechaj tu spłacamy,
A nie w przyszłości.

Na Sanctus.

 
Święty, Święty, Święty — Boże niepojęty,
W Trójcy jedyny,
Zlituj się nad twemi — Sługami zmarłemi,
Odpuść im winy.

Przebacz ich krewkości — Racz ich do radości
Przyjąć do siebie,
Aby cię tam czcili — I wiecznie chwalili,
Z świętemi w niebie.

Po Podniesieniu.

Przed tobą padamy — I cześć ci składamy,
Boże wcielony,
Któryś nad pojęcie — W tym tu Sakramencie,
Jest ustajony.

Tyś przez mękę srogą — I krew swoją drogą,
Zbawił świat cały,
Zbawże i cierpiących — W czyszczu zostających,
Przyjm ich do chwały.

Na Agnus.

O Boże Baranku! — Dusz ludzkich kochanku,
Drogi Jezusie,
Nad utrapionemi — Duszami wiernemi,
Panie zmiłuj się.

Otwórz nieprzebrany — Skarb Jezu kochany
Twych zasług pełny,
I udziel im z niego — Z miłosierdzia twego,
Odpust zupełny.

Ty ich w życiu całem — Karmiłeś swem ciałem,
By wiecznie żyli,
Przyjm ich więc do siebie — By się z tobą w niebie,
Stale cieszyli.

O Matko jedyna! — Przyczyń się do Syna,
Za cierpiącemi,
Przyspiesz ich zbawienie — Przygaś ich płomienie,
Umieść z świętemi.

Po Requiescant.
Pieśń: Witaj Królowa nieba, str. 186.

MSZA
Przy ciele umarłego.


Na Introit.
Melodyja następująca lub ze Mszy: O Boże przedwieczny.
Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.


Przy tem martwem ciele, — Złożonem w kościele,


Twojego
Zmarłej twej

sługi:
Błagamy cię Panie, — Pokaż zlitowanie,
Odpuść

mu
jej

winy.

Ciało z ziemi, w ziemię, — Dusza Boskie plemię
Wraca do ciebie,
Krwią twą odkupiona — Niech będzie zbawiona,
Umieść ją w niebie.

Już pred tobą stoi — Sądów się twych boi,
Pociesz ją Panie,
Daj wyrok łaskawy — Przepomnij złe sprawy,
Daruj karanie.

Nikt bowiem zbawiony — Usprawiedliwiony,
Sam być nie może,

Ty tylko każdego — Z miłosierdzia twego,
Zbawiasz o Boże.

Na Graduał.

Na Graduał śpiewa się: Dzień on, str. 908. lub co następuje:

Wierzymy O Panie — Ciała zmarlwycbwstanie,
W dzień ostateczny,
Spraw by i to ciało — W chwale zmartwychwstało,
Na żywot wieczny,

Dusza

twego
twojej

sługi — Jeźli jakie długi,
Ma pozostałe,

Spłać je najświętszemi — Zasługami twemi,
A daj jej chwałę.

Niechaj cię z święlemi — Sługami wiernemi,
Uwielbia w niebie,
Wszak gdy w ciele była — Wiernie ci służyła,
Wierzyła w ciebie.

To nasze błaganie — Płaczliwe wzdychanie,
Niechaj cię wzruszy,
Boże miłosierny — Daj odpust zupełny,
Tej grzesznej duszy.

Offertorium, Sanctus i. t. d. bierze się ze Mszy poprzedzającej, Melodyja jak tu na Introit.


NIESZPORY.
uwaga. Nieszpory śpiewają się jak na str. 336.

Tu tylko kładą się Psalmy i Canticum Magnificat

wierszem przełożone.

Psalm. 109.
Dixit Domilnus Domino meo.

Panu mojemu rzekł Pan Bóg przedwieczny:
Siedź sobie na mej prawicy bezpieczny.
Aż wszystkie twoje zwyciężywszy wrogi,
Jako podnóżek rzucę pod twe nogi.
Berło twej władzy wynijdzie z Syonu,
Panuj wśród wrogów twych i twego tronu.
Tyś jest początkiem, ja ciebie zrodziłem,
Pierwej niż światło jutrzenki stworzyłem.
Przysiągł Pan żeś ty jest w zakonie nowym,
Kapłanem wiecznym Melchizedechowym.
Pan przy twym boku z siłami wielkiemi,
W dzień gniewu swego zetrze władców ziemi.
Sąd swój rozciągnie aż po całym świecie,
I nieprzyjaciół swych głowy pogniecie.
Wodę pić będzie na drodze z strumienia,
Przeto dostąpi sławy, wywyższenia.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu,
Jak była na początku i t. d.

Psalm 110.
Confitebor tibi Domine.

Wielbić cię będę całem sercem Panie,
Wśród ludzi prawych i gdzie ich zebranie.
Wielkie są dzieła Boskie, niepojęte,
Z najmędrszej woli wybrane i wzięte.
Sława dzieł jego przejdzie w czas daleki,
A sprawiedliwość jego trwa na wieki.
Z cudów pamiętny i przez litość swoją,
Dał pokarm wiernym którzy się go boją.
Przymierza swego nie zapomni wiecznie,
Moc swych dzieł głosi wybranym statecznie.
On im dziedzictwo pogan oddał w dziale,
Prawda i prawość są spraw jego szale.
Przykazy jego niezmienne w wieczności,
Wsparte na prawdzie i sprawiedliwości,
On sługi swoje z niewoli wybawił,
I wieczne onym przymierze zostawił.
Straszne ma Imię lecz pełne świętości,
A bojaźń pańska początkiem mądrości.
Tcn jest rozumny kto podług niej działa,
Cześć jego będzie na wiek wieków trwała.
Chwała Ojcu i t. d.


Psalm 111.
Beatus vir.

Błogosławiony co się boi Pana,
Droga przykazań jest mu pożądana.
Wzmoże się jego plemię, będzie czczone,
Potomstwo prawych jest błogosławione.

Sława z bogactwy domu jego chwałą,
A sprawiedliwość będzie wiecznie trwałą.
On jest w ciemnościach światłością prawemu,
Jest miłosiernym zawsze ku nędznemu.
Lubym jest, daje i pożycza mile,
Rozsądny w mowie, wiekopoIllny w sile.
W pamięci wiecznej będzie sprawiedliwy,
Ani mu język zaszkodzi złośliwy.
Ufnością w Panu swe serce umacnia,
Stałością duszy uczynki uzacnia.
Rozsypał, rozdał biednym, a nie zginie,
Bo sprawiedliwy w wiecznej chwale słynie.
Grzesznik to widząc usycha ze złości,
Zgrzyta zębami ginąc w swej chciwości.
Chwała Ojcu i t. d.


Psalm 112.
Laudate pueri Dominum.

Chwalcież dziateczki najwyższego Pana,
Imieniu jego cześć niech będzie dana.
Niech Imię Pańskie przebłogoslawione,
Po wszyslkie wieki będzie uwielbione.
Co na wschód słońca i zachód mieszkają,
Imieniu Pana niechaj chwałę dają.
Wyższy jesl ten Pan nad to, co ziemskiego,
Nad nieba wyższa jest cześć, chwała jego.
Któż jak Pan Bóg nasz? co mieszka wysoko,
A widzi w niebie i w ziemi głęboko.
On z prochu ziemi podnosi nędznego,
On dźwiga z śmieci błotnej ubogiego.
By go porównał z książęty i pany,
Z książęly ludu zrówna i pogany.

On czyni radość dla niepłodnej matki,
Lube w jej domu rozmnażając dziatki.
Chwała Ojcu i t. d.


Psalm 119.
Laudate Dominum omnes gentes.

Chwalcie wraz Pana wszystkie ludy ziemie,
Daj mu cześć winną całe ludzkie plemię,
Bo miłosierdzie jego jest stateczne,
A prawda Pańska trwa na wieki wieczne.
Chwała Ojcu i t. d.


Hymn
O Trójcy Świętej.

Już słońce schodzi, jak na str. 340.


Magnificat.
Pieśń Najświętszej Maryi Panny. Luc. 1.

Uwielbia dusza moja Stwórcę sego Pana,
I w Bogu Zbawcy swoim jest uradowana.
Bo wejrzał na swą sługę, ubogą, wzgardzoną,
I odtąd już mnie będą zwać błogosławioną.
Albowiem uczynił On cuda niepojęte,
Ten który jest wszechmocny i ma Imię święte.
A litość do całego rozciąga plemienia,
Bojącym się go stałe, udziela zbawienia.
Okazał wielką siłę ramienia swojego,
Rozproszył dumnych myślą serca ich pysznego.
Potężnych władców strącił z ich dumnej stolicy,
A pokorne wywyższył mocą swej prawicy.
Łaknących też napełnił wielkiemi dobrami,
A bogacze odprawił z próżnemi rękami.

Przyjął zaś Izraela dziecię ulubione,
Pomny na miłosierdzie swoje nieskończone.
Jako był przyobiecał niegdyś uroczyście,
Abrahamowi z jego potomstwem wieczyście.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu,
Jak była na początku i t. d.


Antyfona na zakończenie.
Alma Od 1 Niedz. Adwentu aż do Gromnic — jak następuje.
Melodyja jak: O Gospodze uwielbiona.

 
Cna matko Odkupiciela,
Matko twego Rodziciela,
Wspomóż lud upadający,
Przez ciebie powstać pragnący.
Morska gwiazdo — bramo nieba!
Twej pomocy nam potrzeba:
Z ust Anioła pozdrowiona,
Zlituj się błogosławiona.

Ave Regina Od Gromnic aż do Wielkan. — jak następuje:
Melodyja jak: O Gospodze uwielbiona.

Witaj królowa niebieska,
Witaj o Pani Anielska:
Tyś bramą Boskiej światłości,
Tyś wzór życia, niewinności.
Daj nam za grzechy żałować,
Szczerze za nie pokutować:
Błagaj Chrystusa za nami,
Do ciebie Panno wołamy.

Regina Cœli Od Wielkanocy aż do Ś. Trójcy — str. 303.
Salve Regina Od Ś. Trójcy aż do Adwentu — str. 342.

Melodyje dodatkowe.

Melodyja do Pieśni Cerkiewnej na Boże Narodz. Góry Syońskie, patrz na str. 588. — Taż sama melodyja do Pieśni o NMP. Z gór wiekuistych, na str. 621.


Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.

Melodyja do pieśni Cerkiewnej o NMP. Dziś ludu Maryjański, patrz na str. 618.

Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.


Melodyja do Pieśni Cerkiewnej o Ś. Wincentym à Paulo: Ożyjcie, patrz na str. 643.

Wolno.

Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.

Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.


Melodyja nieco odmienna od tej co jest w Śpiewniku do Pieśni o NMP. Perło droga, patrz na str. 196.

Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.

Melodyja do Pieśni za Umarłych.

Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.Melodyja do Prozy Dies iræ, lub Dzień on. str. 908.
Cantores lentè

Zapis nutowy jest tymczasowo wyłączony.

Zobacz też[edytuj]


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).