Śpiewnik kościelny/Msza adwentowa roratna

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

MSZA
Adwentowa Roratna.


Na Introit.

\relative c{
   \clef tenor
   
   \autoBeamOff

   \stemUp c2 g' | a g | \stemDown c b | \stemUp a g | g g | a g | \break
   f e | d c \bar "." g' g | a f | \stemDown bes a | \stemUp a g | \break
   \stemDown c b | \stemUp a g | a4( g) f( e) | d2 c \bar "|." 
}
\addlyrics{ \small {
W_cza -- sie smu -- tnym Ad -- wen -- to -- wym,
Czas przed przyj -- ściem Chry -- stu -- so -- wem,
Z_ża -- lem ser -- ca roz -- wa -- żaj -- my,
Z_Pa -- try -- ar -- cha -- mi wo -- łaj -- my:
} }

W czasie smutnym Adwentowym,
Czas przed przyjściem Chrystusowem,
Z żalem serca rozważajmy,
Z Patryarchami wołajmy:

»Spuśćcie nam Zbawcę niebiosa,
»Ziemię niech użyźni rosa;
»Niwa gruntu Panieńskiego,
»Niech wyda Sprawiedliwego.

 
Gdy ten głos brzmiał nieustannie,
Kazał Bóg zwiastować Pannie,
Która w skutek przyzwolenia,
Już jest blizką porodzenia.
Gdy nadchodzi ten czas błogi,
Przygotujmy Panu drogi:
Oczyśćmy z grzechów sumienia,
Na dzień jego narodzenia.

Na Gloria.

Chwała Bogu i t. d. ze Mszy Kyrie Ojcze, patrz na str. 298. — Melodyja jak tu na Introit.

Na Graduał.

Śpiewa się Proza łacińska: Mittit ad Virginem, jak na str. 390, a po każdej strofie,
lud wszystek śpiewa jedną strofę pieśni: Zdrowaś bądź Maryja, jak na str. 20.

Na Credo.

Wierzę mocno i t. d. ze Mszy Kyrie Ojcze, str. 299 — Melodyja jak tu na Introit.

Na Offertorium.

Śpiewa się dalszy ciąg Prozy: Mittit ad Virginem, z Pieśnią jak na Graduał.

Na Sanctus.

Aniołowie święci w niebie,
My na ziemi wielbim ciebie,
Boże w Trójcy niepojęty,
Śpiewając ci: Święty, Święty.

Pełne są nieba twej chwały,
Pełna ziemia i świat cały:
Wszystko jest dziełem twej ręki,
Wszystko ci niesie cześć, dzięki.

Po Podniesieniu.

Bądź o Jezu! pochwalony,
W Sakramencie utajony:
Na twarz przed tobą padamy,
Tobie Hosanna śpiewamy.

Tyś dla naszego zbawienia,
Wielkie dzieło odkupienia,
Spełnił raz na krzyżu krwawie,
Toż nam dziś wznawiasz bezkrwawie.

Na Agnus.

Baranku Boży i t. d. ze Mszy Kyrie Ojcze, str. 302.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).